26 червня 2014 року під головуванням міністра освіти і науки Сергія Квіта відбулося засідання Атестаційної колегії МОН, на якому розглядали питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, функціонування спеціалізованих вчених рад, питання відкриття аспірантури (ад’юнктури) та докторантури у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, питання діяльності апеляційних комісій та включення (відмову у включені) наукових видань до Переліку наукових фахових видань України.  Вчене звання професора присвоєно 185 науковим і науково-педагогічним працівникам, звання доцента – 697, старшого наукового співробітника – 30.  Науковий ступінь доктора наук присуджено 117 здобувачам, кандидата наук – 1345, доктора філософії (PhD) – 9.  Відкладено до додаткового вивчення питання щодо присвоєння вченого звання професора чотирьом здобувачам.  Скасовано рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукового ступеня кандидата наук одному здобувачеві.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу