Міністерство освіти і науки України інформує, що уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 212 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 році». Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та організаціями роботодавців України опрацьовано обсяги державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для державних потреб. У 2014/2015 навчальному році планується прийняти на навчання до професійно-технічних навчальних закладів за державним замовленням майже 163 тисячі робітничих кадрів за 35 напрямами економічної діяльності та 5,6 тис. молодших спеціалістів. Розподіл державного замовлення у 2014 році за галузями економіки становить: – для промисловості – 51,1 тис. осіб; – будівництва – 25,4 тис. осіб; – транспорту та зв’язку – 18,4 тис. осіб; – легкої промисловості – 9,1 тис. осіб; – громадського харчування та торгівлі – 31,7 тис. осіб; – сфери обслуговування – 11,2 тис. осіб; – сільського господарства – 13,5 тис. осіб. Виконавцями державного замовлення на підготовку робітничих кадрів і молодших спеціалістів у новому навчальному році визначено 983 професійно-технічні навчальні заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України. Визначальна роль у формуванні державного замовлення відведена регіональним органам влади й органам управління освітою, що закріплено статтею 9 Закону України «Про професійно-технічну освіту», якою до повноважень обласних державних адміністрацій віднесено визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб загальнодержавного та регіональних ринків праці. Водночас державними професійно-технічними навчальними закладами України в 2014 році буде випущено на ринок праці майже 169 тисяч кваліфікованих робітничих кадрів. Із доведеним обсягом для державних професійно-технічних навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, в розрізі напрямів підготовки та професій (спеціальностей) можна ознайомитися у додатку.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу