2011 рік, безумовно, посяде помітне місце в історії освіти України. З ініціативи Президента Укра­їни Віктора Януковича 2011 рік оголо­шено Роком освіти та інформаційно­го суспільства, що поставило освітян в епіцентр уваги громадськості й керів­ництва держави.

Проведення масштабних економіч­них і соціальних реформ, які трива­ли 2011 року, знайшло відображення у стратегічних документах, розроблених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і затверджених урядом. У зв’язку з цим видано збірник ін­формаційно-аналітичних матеріалів про діяльність МОНмолодьспорту за 2011 рік «2011 — рік освіти та інформацій­ного суспільства». Увага акцентувала­ся на пріоритетних напрямах діяльнос­ті міністерства, визначених Програмою економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурен­тоспроможна економіка, ефективна держава», спрямованих на підвищення якості й доступності освіти, активізацію інтеграційних процесів, а також удоско­налення структури підготовки і змісту освіти, розвиток наукових досліджень у вищій школі, підвищення їх конкурентоздатності, впровадження нових еко­номічних і управлінських механізмів і демократизацію освітньої галузі.

Збірник укладено за матеріалами структурних підрозділів та організацій міністерства за загальною редакцією міністра освіти і науки, молоді та спор­ту Дмитра Табачника. Ознайомитися з електронною версією збірника можна в рубриці «Реформа освіти» на сайті МОНмолодьспорту.

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

«Освіта України» № 26

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу