Глава українського уряду Микола Азаров вручив премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення мо­лоді у розбудові України.

 – Перед вами відкри­ті всі дороги, – звернувся до нагороджених Прем’єр-міністр. – Наша економіка, народне господарство і дер­жавні служби потребують молодих енергійних праців­ників. Ви всі – перемож­ці олімпіад, конкурсів, зма­гань. Отже, прагнете бути першими. Я хотів би, щоб колись саме така молодь прийшла нам на зміну – не демагоги, а талановиті фахівці.

Дипломи про прису­дження премій вручив пер­ший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма. Премію засновано для відзначення молодих лю­дей, які мають досягнення в розв’язанні  соціально-економічних проблем держа­ви, за реалізацію творчого і виробничого потенціалу. Традиційно до Дня молоді грошові винагороди в роз­мірі 200 неоподаткованих мінімумів   доходів грома­дян кожна вручаються за виробничі, наукові, твор­чі та спортивні досягнен­ня, за особисту мужність і внесок у розвиток молодіж­ного руху.

Серед нагороджених є навіть учні загальноос­вітніх шкіл. Наприклад, п’ятнадцятирічний Микола Соя з міста Вознесенська Миколаївської області є три­кратним чемпіоном світу і п’ятикратним чемпіоном Єв­ропи. Карате він займається з чотирьох років, а ще  – вивчає іноземні мови і бага­то подорожує. А у 18 років хоче виграти дорослий Чем­піонат світу з карате.

Анатолій Гайструк закін­чив школу професійних ху­дожників «Барви України» у Вінниці. Він займаєть­ся живописом і графікою, створює гобелени. Нагоро­ду отримав за те, що пред­ставляє Україну на міжна­родних виставках.

За матеріалами Урядового порталу

«Освіта України» № 26

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу