Учені з Меріленду (США) продемонстрували можливість управління багатомодовим (багаточастотним) режимом роботи акустичного лазера. Результати своєї роботи автори опублікували в журналі Physical Review Letters.

Акустичний лазер містить у собі порожнину-резонатор, у якій встановлена спеціальна відображаюча мембрана, що здатна підтримати кілька акустичних коливальних режимів і що відіграє роль вихідного пристрою. Прилад здатен працювати в багатовидовому режимі, проте дослідники встановили явище так званого аномального охолодження, за якого акустичний лазер переходить в одномодовий режим роботи.

У цьому разі виділяється провідна мода (частота) коливань, із якою пов’язане посилення акустичних коливань і яка пригнічує посилення інших частот. Учені продемонстрували можливість управління багатомодовими режимами так само і для налаштування необхідних параметрів одномодового режиму. Управління конкуруючими модами фахівці здійснювали регулюванням потужності оптичного накачування: що вона більша, то більше виникає частот акустичних коливань, із яких виділяється провідна, що й придушує інші. Сазер (акустичний лазер) – звуковий аналог лазера – є підсилювачем звукових коливань певної частоти. Принцип роботи сазера нагадує роботу лазера; в акустичному лазері, що використовує оптичну накачку, зміна частоти фотонів супроводжується генерацією фононів – квазічастинок, у термінах яких зручно описувати звукові коливання. Робота сазера пов’язана з розсіюванням Мандельштама-Бріллюена, за якого відбувається зміна частоти відбитого світла в результаті взаємодії падаючого випромінювання з кристалічною решіткою твердого тіла. Спрямовані пучки фононів від акустичних лазерів, як вважається, можуть знайти застосування як перемикачі електричних властивостей деяких матеріалів і для дослідження тривимірної структури твердих тіл.

За матеріалами: ВікнаОдеса

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу