З 20 по 26 червня 2012 року в Пекіні (КНР) від­бувається Дипломатична конференція з пи­тань охорони аудіовізуальних виконань. Участь бере і українська делегація, яку очолює т.в.о. голови Державної служби інтелектуальної влас­ності України Олексій Янов.

Під час Дипломатичної конференції плануєть­ся обговорити й ухвалити Договір Всесвітньої ор­ганізації інтелектуальної власності (ВОІВ) щодо аудіовізуальних виконань, спрямований на вдо­сконалення й підтримку охорони прав виконав­ців на їхні аудіовізуальні виконання в найбільш ефективний спосіб.

 

За словами Олексія Янова, участь у конферен­ції розкриває перед Україною нові можливості: подальше підвищення міжнародного іміджу на­шої держави, забезпечення її національних ін­тересів, широке інформування держав – членів

ВОІВ про вдосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони прав інтелектуальної влас­ності в Україні. Пропозиції України були врахо­вані в новій редакції проекту Договору ВОІВ. Ухвалення конференцією проекту Договору в цілому та врахування пропозицій нашої країни дасть можливість кожній державі передбачати в національному законодавстві право виконавців на одержання авторського гонорару або спра­ведливої винагороди за будь-яке використання їхніх виконань через укладання індивідуальних, колективних чи інших договорів. Прийняття но­вого міжнародного документа захистить вико­навців від несанкціонованого використання їх­ніх виконань, зокрема на радіостанціях, у галузі кіно й телебачення тощо.

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту, Держслужби інтелектуальної власності

«Освіта України» № 26

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу