Міністерство освіти і науки України розміщує на офіційному веб-сайті для громадського обговорення проект наказу «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (рубрика «Громадське обговорення»).

Зокрема, з урахуванням звернень наукової громадськості, проектом наказу МОН передбачається зменшення кількості публікацій за темою докторської дисертації – до 15; зменшення кількості публікацій за темою кандидатської дисертації – до трьох; долучення до іноземних публікацій за темою докторської дисертації статей, опублікованих в матеріалах до наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, проведених в інших державах; зменшення кількості публікацій за темою кандидатської дисертації, що подається на захист у вигляді опублікованої монографії, до трьох.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу: dak@mon.gov.ua.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу