Нагадаємо, що 8 липня 2014 року на підставі рішення Акредитаційної комісії  МОН України анульовано ліцензію державного вищого навчального закладу «Київський університет управління та підприємництва». Отже, цей навчальний заклад втратив право надавати освітні послуги та брати участь у вступній кампанії. 

Тож Міністерство освіти і науки України наголошує, що за студентами, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету, будуть збережені місця державного замовлення. А переведення студентів, які навчалися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, Міністерство освіти і науки рекомендує здійснювати на договірній основі зі збереженням умов оплати, що були передбачені угодою з Київським університетом управління та підприємництва.

Щоб перевестись для продовження навчання (роботи) в іншому вищому навчальному закладі, МОН пропонує звернутись до відповідальних осіб у цих ВНЗ:

Напрям підготовки (спеціальність)

Вищий навчальний заклад

Відповідальна особа

Телефон

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Маркетинг

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Менеджмент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

проректор

Олексюк Олексій Іванович;

відповідальний секретар приймальної комісії

Садовник Олександр Володимирович

456-52-58;

456-62-08

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

завідувач кафедри

Карамушка Віктор Іванович;

провідний спеціаліст кафедри екології

Чорнобук Людмила Володимирівна

067-403-53-45,

066-714-21-05;

096-115-02-71,

425-60-57

Теплоенергетика

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

проректор, завідувач кафедри

Варламов Геннадій Борисович

декан факультету

Письменний Євген Миколайович

067-441-00-40;

236-10-34

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Київський національний торговельно-економічний університет

проректор

Шаповал Світлана Леонідівна

начальник відділу

Яцюк Дмитро Васильович

531-47-40;

531-31-05

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.