Ігнобелiвська премiя «За досягнення, що примушують СПОЧАТКУ ЗАСМIЯТИСЯ, А ПОТIМ – ЗАМИСЛИТИСЯ», заснована дотепним американцем Марком Абрахамсом i гумористичним журналом «Анали неймовiрних дослiджень».   Вiдтак ось уже 20 рокiв поспiль пародiйнi  клоунськi премiї  вручаються у Гарвардi на початку жовтня, тобто одночасно iз проголошенням у Стокгольмi лауреатiв справжньої Нобелiвської премiї.  Причому нагороди «iгнобельцям» вручать справжнi нобелiвськi лауреати. Назва Ig Nobel Prize являє собою гру слiв. Англiйською Нобелiвська премiя називається Nobel Prize, а схожий зi словом «noble» прикметник «ignoble» означа «знеславлений». На наших теренах цю сумнiвну нагороду нерiдко називають Шнобелiвська премiя. Серед вiдзначених  дослiджень минулих рокiв можна згадати кiлька фундаментальних вiдкриттiв. Наприклад, удостоїлося нагороди дослiдження, в ходi якого вивчався вплив присутності людей на сексуальне збудження  страусiв. Або ж експерименти, що мали на метi з’ясувати – чи iнфiковуватиметься їжа, що впала на пiдлогу i пролежала там менше п’яти секунд.   ІГНОБЕЛIВКА – 2010 На нинiшньому  ювiлейному врученнi  iгнобелiвської  премiї у Гарвардi головуючий зiзнався, що вiдiбрати достойникiв було непросто.  Адже на нагороди претендувало  понад сiм тисяч робiт. Номiнацiй, як завжди, було десять:  традицiйнi  (премiя миру, економiка, фiзика, хiмiя, медицина,  охорона здоров’я  i бiологiя),  а також  новi (транспорт, менеджмент i технiка). ПРЕМIЯ МИРУ В  цiй  номінацiї перемогли британцi  Річард Стiвенс, Джон Аткiнс  та  Ендрю  Кiнгстон з унiверситету Кiля, якi пiдтвердили «iнтуїтивне» уявлення про те,  що лайка вгамовує  бiль. Вченi запропонували 64 добровiльним учасникам дослiдження опустити руки у крижану воду. В першiй  частинi  експерименту студентiв попросили повторювати  про себе одне з лайливих слiв,  у   другiй  – будь?яке  звичайне  слово, наприклад «стiл». Як з’ясувалося, лайливi добровольцi змогли довше   переносити низькую температуру. Вченi зробили висновок: лайка пiдвищує здатнiсть людини витримувати бiль. ЕКОНОМIКА Приз подiлили директори шести скандально вiдомих iнвестицiйних банкiв i страхових компанiй США.   У  розпал свiтової фiнансової кризи вони виплатили надзвичайно щедрi премiї та  бонуси багатьом спiвробiтникам своїх установ, в тому числi й тим, хто призвiв  їх до критичного стану, а подеколи навiть до банкрутства.  Не забули фiнансисти поповнити i власнi гаманцi. ФIЗИКА Доктор Лiанна Паркiн та  її колеги з медичної школи Нової Зеландiї встановили: на тротуарах в ожеледицю взимку, особливо на схилах, люди ковзаються i падають набагато рiдше, якщо вдягають шкарпетки  просто на черевики.  Це спостереження Паркiн перевiрила  зi всiєю серйознiстю наукового методу. Вона провела  «контрольоване дослiдження за участi 30 пiшоходiв вiком вiд 18 до 70 рокiв, якi мандрували пiд уклiн льодовими стежками у  мiстi  Данидiнi». Як годиться, паралельно падала i вставала контрольна група в звичайному  взуттi. Випрбування авангардного методу подолання ковзанок  проходили на Болдуiн?стріт. Ця вулиця занесена  в книгу Гіннеса як найкрутiша у свiтi. «Вдягання  шкарпеток на  черевики пов’язане зi статистично значущим покращанням тяги», – зробили висновок автори експерименту. ХIМIЯ За    спростування старого ствердження про те,  що нафта та  вода не змiшуються,  iгнобелiвку отримали Ерiк Адамс з Масачусетського технологiчного iнституту,  Скотт Соколофскi з Техаського університету, Стiвен Мазутанi з Гавайського університету та свiтовий нафтогазовий  гігант «Бритiш  петролiум». Автори доповіді ретельно вирахували, як поводитимуться великi й малi краплини нафти, що вилiтали б з пошкодженої труби   на  рiзних океанських глибинах i  за рiзних течiй. Актуальностi дослiдження набуло у зв’язку з катастрофою в Мексиканськiй затоцi  навеснi 2010 року,  що призвела до найбільшого витiкання нафти в  океан в iсторiї США, а можливо,  i всього свiту. Цiкаво, що вищезгадану працю було передбачливо видано ще в 2005 році. МЕДИЦИНА Саймон Рiтвелд з Амстердамського унiверситета   та  Ілля ван Бест з унiверситету Лейдена встановили, що iнiцiйоване астмою утруднене дихання можна полегшити  за  допомогою  катання   на  атракцiонi «Американськi гiрки». Для цього голандцям  довелося посадити  на атракцiон  25 молодих жiнок, якi страждають тяжкою формою астми, та 15 осiб з контрольної групи. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Мануель Барбенто з бюро виробничої гiгiєни вiйськового гарнiзону форту Детрик експериментально показав, що мiкроби чіпляються за бороди вчених.  Cтаттю Мануеля та його колег, яку було опублiковано ще у 1967 роцi, нарештi гiдно оцiлили. Вдумливi бiологи армiї  США встановили:  не зважаючи на миття з водою та милом,  борода зберiгає велику кiлькiсть заразних  агентiв, що в  нiй  опинились. Тобто,   –  розмiркували експериментатори, – бородатi вченi, якi проводять мiкробiологiчнi  дослiди в лабораторiї, становлять загрозу для рiдних i  близьких, оскiльки можути принести  в бородi  додому згубнi штамми. Запрошений на церемонiю нагородження учасник того давнього дослiдження мiстер Барбенто не змiг приїхати  через поганий стан здоров’я, але його представник зачитав вiтальну промову вiд iменi дослiдника?ветерана. Як бачимо, не лише Нобелiвський  комiтет десятилiттями зволiкає з нагородами. Мiстеровi  Барбенто довелося чекати  визнання довгих 43 роки. БIОЛОГIЯ Лiбiао Чжан з ентомологiчного iнституту Гуандуна та його колеги з Китаю та Великобританії намагались прояснити iсторiю та еволюцiю орального сексу –  а   точнiше, його справжнє призначення. Почалось все з того, що вченi виявили акти фелляцiї  у  кажанiв. Всебiчне дослiдження показало: перед початком  злягання 70% самок з  групи, за  якою уважно спостерiгали,  лизали пенiс  партнера. Ранiше подiбну поведiнку дослiдники фiксували  лише у приматiв.  У статтi, що вийшла у свiт влiтку, бiологи навели аж чотири мож- ливих пояснення цьому явищу. Так, вони визначили,  що стимулювання статевого органу самця призводило до подовження статевого акту майже удвiчі. ТРАНСПОРТ Засновники iгнобелiвки  назвали цю категорiю  «транс- портне планування»,  тому що Тосiюкi Накагакi з університету Хоккайдо  i  його японськi та британськi колеги показали – плiснявий гриб  Physarum polycephalum може самостiйно вибудувати мапу оптимального розташування залiзниць. Інфраструктура, створена голодною iстотою, виявилася разюче  схожою на карту магiстралей поблизу Токiо. ТЕХНIКА Карiна Ейсведо?Уайтхаус  iз зоологiчного  товариства Лондона  стурбована розповсюдженням  хвороб серед китiв. Щоб якнайкраще розiбратися у цьому питаннi, вона разом iз с колегами    з    Нацiонального полiтехнічного iнституту Мексики вигадала спосiб збирання китових шмарклiв. Неодноразово вiдважнi жiнки виходили у вiдкритий океан на спецiально  обладнаному суднi. Надибавши  китiв, вченi  скеровували до  них гелiкоптер з дистанцiйним управлiнням «щоб зiбрати краплi з їхнiх фонтанiв у стерильнi чашки Петрi, закрiпленi  на обшивцi гвинтокрилу», – пояснюють зоологи. МЕНЕДЖМЕНТ Алессандро Плукiно, Андреа Рапiсарда i Чезаре Гарофало з Катанiйського университету повезли iгнобелiвку на  Сицилiю.  В роботi, опублiкованiй в журналi Physica A, вони математично  довели,  що установи стали б бiльш ефективними, якби пiдвищували посади своїм спiвробiтникам  навмання, за принципом рулетки. Ця порада iталiйцiв грунтується на числовому  моделюваннi. Автори дослiдження вiдштовхувались вiд давно вiдомого принципу Пiтера,   що  проголошує: «В iєрархiчнiй системi  будь?який працiвник  підiймається до рiвня своєї максимальної  некомпетентностi». Наостанок варто згадати лауреатку минулого року —  Єлену Боднар з Чикаго та її креативний винахiд —  бюстгальтер, що легким порухом руки перетворюється на два iндивiдуальнi респiратори. Славу лауреата ігнобелiвки вона використала на всi сто вiдсоткiв: у США такий багатофункцiональний предмет жiночого туалету можна купити  за $30. Всi лауреати iгнобелiвки-2010 на додачу до дипломiв отримали такi iнтимнi протигази.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу