З огляду на складну соціально-політичну ситуацію, що склалася в Донецькій і Луганській областях, велику кількість іноземних студентів, які навчались у зазначених областях, а також необхідність створення умов для продовження ними навчання Міністерство освіти і науки рекомендує цим іноземним студентам переводитись у навчальні заклади інших регіонів для продовження навчання. Наразі напрацьовані такі процедури: 

1. Міністерство узагальнює інформацію щодо переліку навчальних закладів, які мають можливість прийняти іноземних студентів для продовження навчання. Така інформація (із зазначенням вартості навчання) буде розміщена на веб-сайті ДП «Український державний центр міжнародної освіти» та міністерства, а також направлена посольствам країн, громадяни яких навчаються у Донецькій і Луганській областях. 

2. Міністерство, вищі навчальні заклади, ДП «Український державний центр міжнародної освіти» спільно з посольствами інформують студентів, які навчались у Донецькій та Луганській областях, про можливості продовження навчання в інших регіонах. 

3. Студент подає ДП «Український державний центр міжнародної освіти» або Міністерству відомості про навчальний заклад, у якому він навчався, напрям підготовки (спеціальність), курс, який закінчив, а також мову, якою він навчався. 

Крім того, студент повідомляє про наявні в нього документи щодо навчання та міграційної реєстрації (із зазначенням терміну її дії). Студент також зазначає свої побажання щодо навчального закладу (із наданого МОН списку), у якому він хоче продовжувати навчання. 

У разі, якщо обраний студентом навчальний заклад не має можливості прийняти його на навчання з об’єктивних підстав, Міністерство надає пропозиції щодо інших навчальних закладів, у яких студент може продовжувати навчання, із зазначенням контактних даних запропонованих навчальних закладів для узгодження організаційних питань щодо прибуття студента на навчання. 

У разі згоди на переведення іноземного студента навчальний заклад надсилає контактній особі або іноземному студенту лист-підтвердження щодо його прийняття. 

У разі, якщо з об’єктивних причин студенти не встигають прибути на нове місце навчання до 1 вересня 2014 року, початок навчального семестру для такої категорії іноземних студентів може бути перенесений на строк, визначений навчальним закладом із врахуванням обставин. 

3. Плата за навчання здійснюється за вартістю, визначеною навчальним закладом, у якому студент продовжуватиме навчання, на підставі контракту, що укладається між навчальним закладом і студентом. 

4. Студентам, у яких термін дії посвідки на тимчасове проживання в Україні спливає в серпні-вересні 2014 року, Міністерство рекомендує вжити всіх можливих заходів для термінового визначення навчального закладу з метою продовження навчання і в’їхати до України за 10 днів до закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання. 

У разі, якщо студент не встигає в’їхати до України для продовження навчання до закінчення терміну дії посвідки на тимчасове проживання, навчальний заклад видає йому запрошення на навчання для оформлення візи до України в установленому МОН порядку видачі таких запрошень. 

Усі проблемні питання, пов’язані з переведенням на навчання в навчальні заклади інших регіонів України, просимо направляти на електронну адресу Українського державного центру міжнародної освіти intered@intered.com.ua з зазначенням: «переведення на навчання з Донецької (Луганської) області». Консультації з таких питаннях надаватимуть в індивідуальному порядку. 

Актуальні запитання – відповіді: 

Які документи необхідно надати навчальному закладу, в якому студент продовжуватиме навчання? 

– Письмову заяву щодо прийняття на навчання; копію паспорта; залікову книжку (академічну довідку – за наявності). 

– Якщо у студента немає залікової книжки, він зазначає у заяві інформацію про курс, який закінчив, напрям підготовки (спеціальність). У такому випадку навчальний заклад після прибуття студента проводить його тестування з необхідних програмних дисциплін для визначення рівня знань, якими володіє студент. 

Якщо студент виїхав на дострокові канікули і не склав підсумкові іспити за весняний семестр? 

– Підсумкові іспити за весняний семестр студент може скласти в навчальному закладі, у якому він продовжуватиме навчання. 

Якщо при тестуванні знань встановлено академічну різницю, чи може студент бути зарахований на навчання? 

– Студент зараховується на навчання; ліквідація академічної різниці здійснюється за рішенням навчального закладу протягом першого семестру. 

Чи необхідно студенту повертатися на попереднє місце навчання (до Донецької або Луганської області) для отримання академічних документів, оформлення міграційної реєстрації? 

– Ні, зважаючи на нестабільність ситуації у цих регіонах, студенту не треба їхати на попереднє місце навчання. Передача всіх необхідних академічних документів буде організована після стабілізації ситуації. Міграційна реєстрація за новим місцем навчання буде здійснена органами ДМС без зняття з реєстрації за попереднім місцем навчання. 

Чи може студент поїхати в університет, у якому він навчався, щоб забрати залишені там особисті речі? 

– Наполегливо рекомендуємо утриматись від поїздки у регіон Донецької та Луганської областей до стабілізації ситуації. Після стабілізації ситуації передача особистих речей буде організована навчальними закладами, у яких навчались студенти. 

Якщо студент випускного курсу виїхав на дострокові канікули та не встиг отримати документи про освіту (диплом та додаток), як він може їх отримати? 

Рекомендуємо направити у посольство своєї країни в Україні інформацію про неотримання документів про освіту в навчальному закладі Донецької (Луганської) областей, зазначити свої персональні та паспортні відомості, а також напрям навчання (спеціальність). Після отримання такої інформації від посольств, Міністерство повідомить про можливий алгоритм отримання документів про освіту для таких випускників особисто або через відповідне посольство. 

Яка процедура зарахування на навчання для іноземців, які закінчили підготовчий факультет у навчальних закладах Донецької (Луганської) областей і бажають вступити на навчання за обраним напрямом (спеціальністю) у навчальні заклади інших регіонів?

 – Такі іноземці подають разом із заявою про прийняття на навчання та копією паспортного документа свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (за наявності). Для таких іноземців навчальний заклад до прийому на навчання проводить тестування з визначення рівня володіння мовою навчання і, залежно від результатів такого тестування, ухвалює рішення щодо зарахування іноземця або на основне навчання, або, в разі недостатнього рівня володіння мовою, – на повторне проходження програми підготовчого факультету.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу