Держкомтелерадіо України оголосило прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського, яка присуджується письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків і сучасних авторів мовами народів світу. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії. Заявку на участь у конкурсі необхідно подати до Держкомтелерадіо України до 1 листопада 2014 року разом із супровідним листом, до якого додаються: – клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора в паперовій та електронній формі; – три примірники твору у друкованому вигляді; – розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі; – копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності); – копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо. Заявку з позначкою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима» просимо надсилати до Держкомтелерадіо України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2. Контактний телефон : 278-87-56, e-mail: kniga@comin.gov.ua , sector@comin.gov.ua

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу