У Бердянському державному педагогічному університеті найближчим часом має відбутись відкриття Компетентнісного центру інклюзивної освіти, метою діяльності якого є методичний супровід інклюзивної освіти в навчальних закладах різних типів. Центр створено в рамках спільного європейського проекту TEMPUS IV 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями». До проектної команди Бердянського державного педагогічного університету увійшли: кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Гуренко (координатор), доктор історичних наук, професор Ігор Лиман, доктор педагогічних наук, професор Вікторія Загороднова, кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Казанцева, кандидат педагогічних наук, доцент Наталя Захарова. Для реалізації проекту залучені провідні вищі навчальні заклади освіти країн Західної та Східної Європи: Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Австрії, Італійської Республіки, України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Фінляндської Республіки. Тематика проекту набуває останнім часом особливої актуальності в багатьох країнах світу. І в розробку цієї тематики значний внесок робить науковий обмін у межах консорціуму. У межах реалізації проекту постійно відбувається інформування наукової та освітянської спільноти, громадськості міста та регіону про Темпус-проект через засоби масової інформації (регулярні публікації в міській газеті «Південна Зоря», університетській газеті «Університетське слово»), участь у науково-практичних конференціях, методичних семінарах, засіданнях відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради, популяризація провідних ідей проекту серед студентської молоді. Попри те, що діяльність із реалізації проекту є новою та невідомою для Бердянського педагогічного університету, але у виконанні його завдань проектна команда завжди знаходить підтримку й одержує всіляку допомогу від ректора – професора Вікторії Зарви. Попереду на учасників міжнародного консорціуму чекає цікава плідна робота над реалізацією спільного європейського проекту TEMPUS IV, сповнена накопиченням нового матеріалу в царині інклюзивної освіти, обміном практичного досвіду та взаємодією з університетами-партнерами в реалізації програм інклюзивної освіти. За інформацією Бердянського державного педагогічного університету

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу