Зважаючи на численні звернення, які надходять Міністерству освіти і науки від студентів і відповідальних працівників вищих навчальних закладів стосовно забезпечення доступу до навчання студентів, аспірантів вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей, надання освітньої послуги якими тимчасово призупинено, у вищих навчальних закладах, що розташовані в інших регіонах України, Міністерство наголошує, що виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785 «Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях» є обов’язковим.  Зокрема, у листі МОН від 1 вересня 2014 року № 1/9-440 зазначається, що студент або аспірант, який бажає бути тимчасово допущеним до занять, має подати до приймальної комісії обраного ним вищого навчального закладу заяву на ім’я керівника за формою, що додається до листа Міністерства. Під час подання заяви студент (аспірант) пред’являє особисто будь-який документ, що засвідчує особу (паспорт, військовий квиток, службове посвідчення, тощо). Відомості про студента перевіряються приймальною комісією в Єдиній державній електронній базі з питань освіти . За рішенням приймальної комісії керівник навчального закладу видає наказ про зарахування особи, як такої, що тимчасово допущена до занять. Наказ необхідно верифікувати в Єдиній базі, а його копію направити до вищого навчального закладу, розташованого, відповідно, у Донецькій або Луганській області, в якому особа навчається постійно. Підставою для відмови у зарахуванні особі, яка звернулася із заявою про тимчасовий допуск до занять у даному вищому навчальному закладі, може бути перевищення чисельності студентів раніше зарахованими студентами цієї категорії в одній академічній групі більше ніж на п’ять осіб, про що керівник вищого навчального закладу повідомляє особу письмово. Навчальним закладом, до якого зарахована особа, яка тимчасово допущена до занять, в установленому порядку формується тимчасова особова справа, видається студентський квиток із зазначенням статусу тимчасово допущеного до занять. У разі відсутності в особи залікової книжки, їй видається залікова книжка навчального закладу, до якого вона зарахована, із зазначенням статусу тимчасово допущеного до занять. Керівник структурного підрозділу навчального закладу, до якого зарахована особа, зобов’язаний внести її прізвище та інші відомості до журналу контролю відвідування занять, до залікових та екзаменаційних відомостей та інших документів, що передбачені Положенням про організацію навчального процесу вищого навчального закладу. До залікової книжки особи, що тимчасово допущена до занять, вносяться результати поточного та підсумкового контролю якості знань відповідно до робочого навчального плану, які засвідчуються підписом керівника та печаткою структурного підрозділу навчального закладу. До початку занять особа в обов’язковому порядку проходить всі необхідні інструктажі з питань безпеки праці та інші процедури, визначені розпорядчими документами вищого навчального закладу. Після завершення семестру та екзаменаційної сесії керівник навчального закладу повинен видати наказ про відрахування особи, що тимчасово допущена до занять, верифікувати цей наказ у Єдиній базі і видати особі, яка була тимчасово допущена до занять, копію її особової справи та залікову книжку. Після поновлення навчального процесу вищим навчальним закладом, у якому студент навчається постійно, копія його особової справи та залікова книжка є підставою для перезарахування опанованих ним навчальних дисциплін та інших складових навчального процесу, передбачених навчальним планом. Міністерство звертає увагу, що особа, яка скористались правом щодо тимчасового допуску до занять у вищому навчальному закладі, що розташований за межами Донецької або Луганської області, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785, має статус студента (аспіранта) того вищого навчального закладу, в якому цей студент (аспірант) навчається на постійній основі.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу