В останні дні літа 2014 року Національна академія педагогічних наук України проводила відкриті уроки для вчителів-суспільствознавців Миколаївщини у рамках Літньої школи освітян України. 27–31 серпня 2014 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та навчальних закладів Очаківського району Миколаївської області працювала «Літня школа освітян України – 2014» із теми “Навчально-методичний супровід підвищення кваліфікації вчителя суспільствознавчих дисциплін в умовах модернізації національної системи освіти”. У роботі школи взяли участь співробітники лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАНП України, Національного університету ім. В.О. Сухомлинського, МОІППО, НМЦ управлінь освіти Миколаївської міської ради, методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, керівників районних (міських) методичних об’єднань, учителів-практиків, охоплено понад 150 освітян. Програма Літньої школи передбачала ознайомлення педагогів із сучасними підходами до реалізації змісту суспільствознавчої освіти і новітніми технологіями, презентацію нових підручників з історії для 6 класу та методичних інновацій, що забезпечують якість історичної освіти. Реалізація поставлених завдань здійснювалася під час проведення круглих столів, тренінгів, авторських творчих майстерень, дискусій. За підсумками зібрання педагогів вироблено відповідну резолюцію, що містить звернення до Міністерства освіти і науки України, НАПН України, ІП НАПН України, ІІТЗО та методичні рекомендації вчителям-суспільствознавцям. Учасники Літньої школи констатують, що суспільно-політичні виклики сьогодення висувають нові вимоги до суспільствознавчої освіти, серед яких насамперед формування національної самосвідомості учнів, їхнього патріотизму, обґрунтованого вибору власних пріоритетів, усвідомлення ними національної ідентичності та відповідальності за долю держави. За цих умов значно зростає відповідальність учителя-суспільствознавця, обов’язком якого є розвиток в учнів основи загальнолюдських цінностей, громадянськості, моральних якостей, відповідальності за власну доля та майбутнє своєї Батьківщини. Вирішення зазначених актуальних завдань неможливе без діалогу вчителів-практиків, науковців, керівників освіти задля вироблення єдиної стратегії розвитку суспільствознавчої освіти. Учасники Літньої школи звертаються з пропозиціями до: 1. МОН України: – розробити, обговорити й затвердити концепцію суспільствознавчої освіти, звертаючи особливу увагу на нагальні виклики сьогодення; – відкласти переробку та внесення змін до навчальних програм 5 – 6-х класів до кінця терміну апробації чинних підручників, принаймні на 5 років, щоб не створювати труднощі для практикуючих учителів; – розробити повноцінну систему суспільствознавчої освіти,  яка органічно поєднувала б курси історії з іншими суспільствознавчими предметами, що повинні забезпечити безперервність у формуванні громадянськості та суспільної компетентності учнів. Зокрема таку систему могли б скласти предмети: 5, 6, 7 класи – «Етика»; 8 клас – «Практичне право» 9 – 10 клас – «Основи правознавства»; 10 – 11 клас – «Людина і суспільство» («Громадянська освіта»). – рекомендувати ЗНЗ посилювати громадянознавчий компонент за рахунок предметів варіативної частини, зокрема курсами «Живи за правилами», «Вчимося бути громадянами», «Ми – громадяни України», «Права людини», «Громадянська освіта», «Основи критичного мислення», краєзнавчими курсами; – забезпечувати обов’язкову апробацію підручників, що готуються до масового видання в співпраці вчителів-практиків, ОІППО й ІП НАНП України  та у процесі викладання в школах; – відкоригувати зміст  нормативних документів 2014 – 2015 н.р. щодо викладання предметів суспільного циклу з метою узгодження робочих планів, навчальних програм, інструктивно-методичних листів із попередньо виданими документами МОН України; –  чітко визначити перелік навчально-методичної літератури, рекомендованої для використання в навчально-виховному процесі  в поточному навчальному році. 2. НАПН та Інституту педагогіки НАПН України: –  розширювати співпрацю з ОІППО, методичною службою в сфері експериментальної роботи, апробації підручників, залучення педагогів до наукової та науково-дослідницької роботи; –  під час проведення психолого-педагогічної експертизи навчально-методичного забезпечення викладання суспільствознавчих предметів  звернути увагу на наявне перевантаження навчальних програм, внести відповідні корективи за умови збереження кількості навчального часу на викладання суспільствознавчих предметів; –  практикувати проведення виїзних засідань, семінарів, конференцій, педагогічних майстерень за участі науковців, методистів, учителів тощо; –  розвивати співпрацю МОІППО, методичних служб і відповідних установ НАПН України з виявлення та підготовки до наукової діяльності талановитих учителів-практиків; –  активізувати роботу щодо реалізації спільних проектів, зокрема міжнародних, що здійснює Інститут педагогіки НАПН України у співпраці з МОІППО та методичними службами області. 3. Методичних служб області: –   довести до відома вчителів-суспільствознавців області рекомендації “Літньої школи освітян – 2014”; –  розвивати співпрацю з Інститутом педагогіки НАПН України щодо поліпшення якості освіти, розвитку педагогічної майстерності вчителів; –  брати участь в експертизі й апробації сучасних навчально-методичних комплектів; –  долучати творчих учителів до розробки навчально-методичного забезпечення регіонального компоненту суспільствознавчої освіти; –  активізувати роботу з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, залучаючи до цього творчих учителів; –  ширше використовувати потенціал учителів-методистів, учителів-призерів Всеукраїнських конкурсів «Учитель року»; –  вийти з пропозиціями до департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської ОДА щодо обов’язкової участі методистів-суспільствознавців в атестації навчальних закладів області ; – клопотати перед управліннями (відділами) освіти про врахування висновків методистів щодо присвоєння звань «старший учитель», «учитель-методист», «Лідер освіти». 4. Учителів-суспільствознавців: –  забезпечити якісну реалізацію Державного стандарту суспільствознавчої освіти шляхом ширшого запровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій та ІКТ; –  практикувати системне використання на уроках різноманітної джерельної бази та засобів навчання з метою якісного забезпечення змісту освіти; –  звернути увагу на відповідальне ставлення до якісної самоосвіти, що є важливим фактором забезпечення результативності сучасної освіти; –  використовуючи сучасний інформаційний простір, долучатися до активного обговорення навчальних планів і програм, навчально-методичної літератури; –  вважати обов’язковим складником роботи вчителя участь у різних формах педагогічної діяльності, що сприяють розвитку творчості та результативності роботи педагога. Вчителі-суспільствознавці Миколаївщини готові до нового навчального року! За інформацією Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу