Із метою належної організації виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 785 «Деякі питання організації 2014/2015 навчального року в навчальних закладах, що розташовані в Донецькій і Луганській областях» МОЗ України звернулося до керівників вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, а також керівників структурних підрозділів із питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій з проханням: 1. Забезпечити оперативну та якісну роботу приймальних комісій та (або) деканатів, відділів вищих навчальних закладів з питань організації прийому заяв від осіб, які навчались у 2013/2014 навчальному році в навчальних закладах, що розташовані в Донецькій і Луганській областях, для їх зарахування до вищих навчальних закладів як осіб, які тимчасово допущені до занять, згідно з наказами вищих навчальних закладів.  2. Інформувати щоденно Департамент персоналу, освіти та науки МОЗ України про кількість поданих заяв і контингент осіб, які тимчасово допущені до занять, у розрізі галузей знань і спеціальностей підготовки, вакантних місць ліцензованого обсягу підготовки з метою оперативного вирішення проблемних питань, зокрема, організації стипендіального забезпечення цього контингенту осіб. Окрім визначених у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 785 «Деякі питання організації 2014/2015 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях» положень, обов’язкових до виконання, запропоновано визначати загальний обсяг зарахування осіб, тимчасово допущених до занять, зважаючи на: – ліцензований обсяг підготовки вищого навчального закладу, затверджений МОН України. У разі його перевищення за окремими спеціальностями однієї з галузей знань попередньо звертатися до МОЗ України для вирішення цього питання спільно з МОН України; – необхідність збільшення чисельності студентів в одній академічній групі не більше п’яти осіб без урахування кількості осіб, які тимчасово допущені до занять. Це дасть можливість вищому навчальному закладу ущільнити графік навчального процесу, інтенсифікувати роботу викладачів і науково-педагогічних працівників у межах затверджених МОЗ України обсягів фінансування на оплату їхньої праці. Вищим навчальних закладом, з урахуванням специфіки підготовки лікарів і провізорів, за погодженням з МОЗ України може встановлюватися інша кількість додаткових студентів у групі, що може бути меншою, ніж 5. – кількість вакантних місць у гуртожитках. За потреби рекомендовано вирішувати зазначене питання спільно з адміністраціями вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, закладів охорони здоров’я, науково-дослідних установ, розташованих у відповідних адміністративних регіонах. Прес-служба МОЗ України

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу