З 1990 року  в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки  укладено 3 словники, які успішно розійшлися по всій Україні. Останніми доробками лабораторії стали «Українсько-англійський словник ділової людини» та «Англо-український семантико-словотвірний словник». Презентований «Українсько-англійський словник ділової людини» містить близько 80 000 окремих слів, у межах кожної статті багато вільних і фразеологічних словосполучень, завдяки яким розширюється інформативний простір словника. Якісно доповнюють словник додатки (перелік резюме, ділових листів і шаблонів). Ця лексикографічна праця стане в нагоді юристам, діловим людям, усім, хто поглиблено вивчає ділову англійську мову. Пропонований словник містить слова і словосполучення, фразеологічні звороти. Застосовано системний підхід до вивчення лексики англійської мови, яку згруповано в гнізда, в межах яких в алфавітному порядку подано похідні слова. Семантику дериватів проектовано на їх словотворчу структуру та розкрито на тлі реєстрових слів гнізда. Такий підхід наочно представляє словотворчу структуру похідних слів і відображає взаємодію різних мовних рівнів. Словник рекомендований МОН України для широкого кола користувачів. Його можна використовувати для читання й перекладу текстів різного рівня складності, за будь-якою тематикою, крім вузькоспеціальних. Зазначимо, що у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки працює лабораторія лексикографічних досліджень, яку очолює кандидат філологічних наук, професор Євгенія Гороть. За інформацією СНУ імені Лесі Українки

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу