Шановні колеги! Зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію на сході України та продовження збройного конфлікту на території вашого рідного міста, зокрема в стінах Університету, Міністерство освіти і науки України після проведення консультацій з керівництвом Університету та керівниками органів влади і органів місцевого самоврядування Донецької області повідомляє: 1. До завершення збройного конфлікту на території  Донецька  Донецький національний університет України здійснюватиме свою освітню діяльність (згідно з наявною ліцензією та сертифікатами про акредитацію) на території Вінниці (див. наказ МОН від 30.09.2014 р. № 1084). Будь-яка освітня діяльність від імені (чи під іменем) цього Університету на території  Донецька тимчасово заборонена. Діяльність фізичних осіб на території (в приміщеннях ДонНУ) без ліцензії на освітню діяльність містить ознаки кримінальних правопорушень і підпадає під дію Кримінального кодексу України. 2. Єдиним чинним ректором Донецького національного університету України є Гринюк Роман Федорович, який був легітимно обраний згідно з рекомендацією конференції трудового колективу від 22 листопада 2012 року та з яким Міністерство освіти і науки України уклало контракт № І-20 від 29.11.2012 р. Водночас Міністерство звертає увагу на те, що Баришніков Сергій Анатолійович (якого, за наявною в Міністерстві інформацією, «призначено» «ректором Університету») не є легітимно обраним ректором, згідно з нормами Закону України «Про вищу освіту»; Міністерство не укладало з ним від імені держави України контракт; усі його дії від імені Університету є незаконними і не визнаються керівництвом Міністерства освіти і науки України. Баришніков С.А. не має права підписувати жодних офіційних документів від імені та на бланку ДонНУ, у т.ч. фінансових (платіжних відомостей); його підпис на будь-яких офіційних документах (у тому числі дипломах або трудових книжках) є нелегітимним і, відповідно, не тягне за собою жодних юридичних наслідків. Крім того, такі дії Баришнікова С.А. мають ознаки низки злочинів, передбачених окремими статтями Кримінального кодексу України. 3. Усі співробітники, аспіранти (докторанти) та студенти Донецького національного університету України, які мають бажання продовжити працювати (навчатися) в цьому Університеті (чи взагалі в системі освіти та науки України), повинні зареєструватися на сайті https://donnu.mon.gov.ua/ (конфіденційність гарантована) або ж повідомити керівництву Університету будь-яким іншим способом про своє бажання працювати (навчатися) в цьому Університеті. Крім того, тут же можна поставити конкретні запитання та отримати відповіді від офіційного керівництва Університету. Усі працівники Донецького національного університету України, які не звільнилися за власним бажанням (або які звільнилися у зв’язку з військово-політичною ситуацією, проте бажають продовжувати працювати в Університеті), мають приступити до виконання своїх обов’язків, починаючи з 03 листопада 2014 року (по більш детальну інформацію про форми та методи роботи звертайтесь до керівництва Університету). Будь-які записи в трудових книжках співробітників, які проведені «владою ДНР», є нікчемними правочинами та не тягнуть за собою жодних юридичних наслідків (крім юридичної відповідальності осіб, які самовільно (не маючи на те законних підстав) здійснили такі записи). Міністерство освіти і науки України вкотре підтверджує свої зобов’язання щодо повного погашення всієї заборгованості щодо виплати заробітної плати працівникам Університету та налагодження подальшої її стабільної виплати, щойно будуть проведені всі необхідні дії щодо реєстрації Університету в новому відділенні Державної казначейської служби України в місті Вінниця. 4. Студенти, які згідно з розпорядженням Кабінету Міністру України від 27 серпня 2014 року № 785-р скористалися наданим їм правом і були «тимчасово допущені до занять» у будь-якому  вищому навчальному закладі на території України, мають право після завершення І семестру 2014/2015 навчального року і складання всіх підсумкових заліків та іспитів, передбачених навчальним планом відповідного вищого навчального закладу, в ІІ семестрі 2014/2015 навчального року: а) приступити до занять у Донецькому національному університеті України (з 03 листопада 2014 року на території міста Вінниця) (по більш детальну інформацію про місце, умови, форми та методи навчання звертайтесь до керівництва Університету); або б) продовжити навчання в тому вищому навчальному закладі, в якому вони були «тимчасово допущені до занять», пройшовши при цьому повну процедуру переведення з одного вищого навчального закладу до іншого в порядку, передбаченому  Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженим наказом МОН України № 245 від 15 липня 1996 року. Студенти, які не скористаються жодним із варіантів, будуть відраховані з Донецького національного університету України на початку ІІ семестру 2014/2015 навчального року як такі, що не приступили до занять. Студенти, які за власним бажанням перевелися до іншого навчального закладу, можуть бути переведені за їхнім бажанням до Донецького національного університету України в порядку, передбаченому  Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженим наказом МОН України № 245 від 15 липня 1996 року. Міністр                                                                                                                 С. М. Квіт

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу