22 – 24 вересня в Інституті історії університету Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща) відбулося XVII засідання Українсько-Польської Комісії експертів із питань удосконалення змісту шкільних підручників історії та географії.

Під час засідання Володимир Головко, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, кандидат історичних наук, голова української частини комісії, на прохання польської сторони ознайомив присутніх із доповіддю: «Україна проти Руського Міра: від Євромайдану до війни». Доповідач зробив аналіз характеру суспільних і політичних рухів в Україні, стратегії, які реалізовувала Росія щодо України в період з осені 2013 року до вересня 2014 року. 

Ігор Гирич, завідувач відділу Інституту української археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського, кандидат історичних наук, розглянув найважливіші проблеми, які перебувають у центрі уваги сучасної української історіографії та стосуються назв, що вживаються під час опису української державності в Х-ХIV ст. Завідувач відділу розповів про негативні конотації щодо понять «Київська Русь», обґрунтував використання термінів «Україна-Русь» та «Київська держава».

Доктор Пьотр Кроль (Польща) представив напрями сучасних історичних досліджень перших століть польської історії. Звернув увагу на ревізію багатьох дотеперішніх поглядів на тривалість періоду формування держави. Переважає думка, що це був процес значно коротший (радше 30, аніж 80-100 років), більш силовий (радше примус сусідів, аніж об’єднання). Експерт також відкидає тезу про виразні антинімецькі настрої польських володарів і політичної еліти. Названі концепції академічної історії практично не відображаються в змісті підручників для перших етапів навчання (початкова школа, гімназія). Натомість автори підручників для ліцеїв намагаються побіжно висвітлити найновіші версії академічної історії.

Дискусія підтвердила визнання обома сторонами того, що зміст підручників стосовно середньовічної історії у Польщі і в Україні не висвітлює головних контроверсій. Як польські, так і українські учасники дискусії погодились з тим, що позитивні результати для польсько-українського діалогу та створення позитивного взаємного образу поміж молодими поколіннями поляків та українців можуть бути впровадженими до опису минулого та сучасного характеру взаємин двох народів через категорію «пограниччя».

Членами комісії проаналізовано підручники, що вийшли друком у 2013 – 2014 роках в Україні та Польщі.

Наступне засідання комісії планується провести у вересні 2015 року у Чернівцях. Вирішено, що тематикою публічної частини засідання буде обговорення проблем викладання регіональної історії, й обидві сторони підготують відповідні доповіді.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу