Із метою приведення у відповідність до законодавства критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої, загальної середньої та професійно-технічної освіти, постановою Уряду від 8 жовтня 2014 р. № 523 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 і від 30 березня 2011 р. № 311» доповнено критерії, за якими здійснюється контроль суб’єктів господарювання, що надають освітні послуги у системі вищої освіти, загальної середньої і професійно-технічної освіти (у частині високого та середнього ступеня ризику).

Зокрема, до високого ступеня ризику належатимуть суб’єкти господарювання:

у системі вищої освіти – у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг становить менше ніж три роки; у яких під час здійснення попереднього державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності за окремими напрямами та спеціальностями, порушення вимог щодо формування структури вищого навчального закладу та контингенту студентів, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів і програм); яким відмовлено в акредитації освітніх програм; які не виконують планових показників діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єктів господарювання;

у системі загальної середньої освіти – у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг становить не більше ніж: для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня – чотири роки, ІІ ступеня – п’ять років, ІІІ ступеня – два роки; у яких під час здійснення попереднього державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів); які за результатами попередньої атестації визнані не атестованими; які не виконують планових показників діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання;

у системі професійно-технічної освіти – у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг становить менше ніж три роки; у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів); за результатами попередньої атестації яких прийнято негативне рішення; які не виконують планових показників діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання

Відповідно до постанови до середнього ступеня ризику належатимуть суб’єкти господарювання:

у системі загальної середньої освіти – у яких строк провадження діяльності з надання освітніх послуг становить не більше ніж 10 років; які за результатами попередньої атестації визнані атестованими умовно; які виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах, з порушенням строків, передбачених такими планами;

у системі професійно-технічної освіти – у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг становить від трьох до 10 років; у яких кількість атестованих професій (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, є меншою, ніж встановлена законодавством норма; які виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами.

Окрім цього, постановою визначено орган державного нагляду (контролю), уповноважений проводити заходи державного нагляду (контролю) у системі вищої, загальної середньої і професійно-технічної освіти – це Державна інспекція навчальних закладів.

Зазначимо, що Кабінетом Міністрів України з метою приведення постанов Уряду від 2 березня 2010 р. № 238 і від 30 березня 2011 р. № 311 у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» прийнято постанову № 523.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу