Постановою Уряду від 8 жовтня 2014 р. № 519 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910 і 911» уточнено критерії, за якими суб’єкти господарювання належатимуть до одного з трьох ступенів ризику – в разі, коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, він належатиме до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

Окрім цього, постановою визначено орган державного нагляду (контролю), уповноважений проводити заходи державного нагляду (контролю) в системі позашкільної освіти – Державна інспекція навчальних закладів.

Постановою також передбачено, що підлягають перевірці Державною інспекцією навчальних закладів лише ті заклади, які надають послуги на підставі ліцензій, виданих у встановленому законодавством порядку.

Строк між перевірками суб’єктів господарювання у разі, коли протягом останніх трьох років, але не менше ніж за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства, збільшено у 1,5 разу.

Постановою Уряду від 8 жовтня 2014 р. № 519 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910 і 911» внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від  провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)» та від 8 жовтня 2012 р. № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)».

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу