Цікава і корисна колективна монографія “Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у ґрунтах” побачила світ у львівському видавництві “Растр-7”.  Серед таких її авторів, як відомі науковці Г.Т.Лянце, О.Ю.Чернуха та Є.Я.Чапля, є й доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки, кандидат фізико-математичних наук В.Є.Гончарук. У цій грунтовній науковій праці проведено огляд експериментальних даних і систематизацію результатів викидів радіоактивних продуктів із Чорнобильської атомної електростанції. Основну увагу автори звернули на аналіз міграційних чинників і фізико-хімічних форм радіонуклідів, процеси адсорбації, вилугування та деструкції. У монографії також систематизовані ці процеси для різних типів ґрунтів і радіонуклідів із метою забезпечення вхідними даними математичні моделі. Крім цього, автори запропонували і дослідили власні оригінальні моделі поширення радіонуклідів у ґрунтах. Монографія, без сумніву,  зацікавить науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, магістрів і студентів, які спеціалізуються в галузі математичного моделювання й техногенно-екологічної безпеки.              Прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”    

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу