Днями в Запорізькому національному університеті (ЗНУ) відбулася презентація новоствореного структурного підрозділу – Центру трансферу технологій, головним завданням якого є налагодження взаємовигідної співпраці між науковцями та підприємцями, підвищення ефективності наукової роботи та реалізації її результатів.  Участь у заході взяли проректор із науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександр Гура, керівник Центру трансферу технологій ЗНУ Наталія Гуржій, заступник головного лікаря діагностичного центру МЕДЛАЙФ-БІО Юлія Єремейчук, завідувач лабораторії БРайт-Біо Євгенія Учірова, начальник центральної заводської лабораторії ВАТ «Дніпроспецсталь» Анатолій Сальніков, начальник технічного відділу ТОВ «ЗТМК» Олександр Осипенко, директор Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької ОДА Сергій Карпій, заступник головного інженера КП «Водоканал» Руслан Бука, начальник виробничо-технічного відділу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Павло Жлуденко, головний технолог АТ «Мотор-Січ» Володимир Мозговий, в.о. генерального директора КУ «ОМЦССЗ»ЗОР Сергій Підлужний, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА Світлана Павлюченко, генеральний директор концерну «Міські теплові мережі» Сергій Фомич, заступник головного лікаря з кадрових питань Обласної клінічної лікарні Наталія Божко та інші представники запорізької бізнес-спільноти, а також науковці ЗНУ. На початку презентації проректор із науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету Олександр Гура привітав присутніх і наголосив, що стратегічним завданням ЗНУ сьогодні є створення науково-дослідницького центру спільно з провідними підприємствами та організаціями Запоріжжя. Завдяки цьому активна студентська молодь матиме можливість розробляти та впроваджувати у виробництво інноваційну науково-технічну продукцію. Адже, як зазначив Олександр Іванович, студенти та викладачі університету вже зараз мають низку інноваційних розробок, які реалізовані практично. У свою чергу, керівник Центру трансферу технологій Наталія Гуржій розповіла присутнім про основні завдання Центру трансферу технологій ЗНУ. Серед них – впровадження сучасних комерційно-перспективних наукових, науково-технічних, науково-практичних розробок ЗНУ у виробництво та соціальну сферу на основі ефективного використання наукового потенціалу й отримання прибутку від комерціалізації цих розробок. Також до головних завдань Центру можна віднести організацію та забезпечення сучасних методів управління в галузі інтелектуальної власності, реалізацію на ринку та комерціалізацію науково-технічних розробок університету, координацію інноваційної діяльності університету, забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створених у результаті його наукової або науково-технічної діяльності та сприяння введенню їх у господарський обіг тощо. Також Наталія Гуржій презентувала присутнім на заході інноваційні розробки провідних науковців ЗНУ, що мають патентне підтвердження. Серед них — «Динатрієва сіль 2-(піридин-4-ілтіо) бурштинової кислоти, що має антиоксидантну, антигіпоксичну, антидепресивну та ноотропну активність»; «Фіторемедіаційний спосіб очищення ґрунтів від важких металів»; «Спосіб визначення легуючих елементів у сталях та сплавах»; «Жароміцна корозійностійка сталь»; «Низьколегована сталь»; «Диференційний дилатометр»; «Шихта для одержання сплаву для легування та розкиснення сталі»; «Пристрій живлення енергозберігальних люмінесцентних ламп»; «Автоматизована система «Stability»; «Спосіб визначення генотоксичного впливу на клітини організму» тощо. Окрім того, науковці ЗНУ мають багато розробок, що перебувають у процесі отримання патентного підтвердження: «Методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності», «Визначення інтенсивності пігментації мікроорганізмів за допомогою комп’ютерної програми «Adobe Photoshop», «Автономний пристрій для біотестування забруднених природних і стічних вод», «Метаболізм металів, адаптація і стрес, вивчення імунотропної дії біологічно активних речовин медичної п’явки»; «Субстанція «хінотин», що проявляє протиішемічну та антиоксидантну активність»; «Аплікатор для водопровідного крану», «Комплекс з автоматизованого управління системою опалення з функціями моніторингу інженерних параметрів для адміністративних будівель» тощо. Варто зазначити, що в червні цього року співробітники Центру трансферу технологій виграли грант на розвиток їхньої діяльності за програмою Ради академічних обмінів IREX (США). Наприкінці презентації проректор Олександр Гура зазначив, що цей захід став першою масштабною спробою університету представити бізнес-спільноті Запоріжжя свої наукові розробки, які можуть реалізуватися на різних підприємствах Запоріжжя. Також він наголосив, що сьогодні головною умовою успішного розвитку університету є комерціалізація його діяльності. Тому першочергове завдання ЗНУ полягає в реалізації стратегії, спрямованої на заохочення комерціалізації результатів досліджень вчених університету та вкладення коштів у їх подальше доопрацювання і впровадження. Однак без взаємовигідної, довгострокової співпраці університету з представниками бізнес-спільноти досягти значних результатів у цій галузі  неможливо, тому необхідно об’єднатись і створити спільний науково-дослідний центр для проведення наукових досліджень з метою їх подальшого  впровадження у виробництво. Почесні гості ЗНУ подякували за високу організацію заходу й, у свою чергу, також відзначили важливість подальшої співпраці між підприємствами міста та  вченими університету. Так, начальник центральної заводської лабораторії ВАТ «Дніпроспецсталь» Анатолій Сальніков зазначив, що на підприємстві вже використовуються деякі розробки науковців нашого університету. Крім того, ВАТ «Дніпроспецсталь» спільно із ЗНУ вже реалізував досить багато успішних проектів. У свою чергу, в.о. генерального директора КУ «ОМЦССЗ» ЗОР Сергій Підлужний наголосив на тому, що багато з презентованих на зустрічі наукових розробок ЗНУ можуть покращити роботу різних підприємств та організацій Запоріжжя. Особливо його зацікавив комплекс з автоматизованого управління системою опалення з функціями моніторингу інженерних параметрів для адміністративних будівель, а також розробки, пов’язані з медичною галуззю. За інформацією ЗНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу