В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся розширений Пленум Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України на тему «Історія слов’янських літературних мов: джерела, постаті та ідеї». У засіданні взяли участь члени Наукової координаційної ради, завідувачі та професори мовознавчих кафедр вищих навчальних закладів багатьох міст України: Києва, Луцька, Львова, Одеси, Слов’янська, Харкова, Чернівців, Вінниці, Житомира, Кам’янця-Подільського. До роботи також долучилися науковці УДПУ з кафедр практичного мовознавства, української мови та методики її навчання, світової літератури та слов’янських мов.

Засідання Пленуму розпочалося зі звіту голови наукової координаційної ради доктора філологічних наук, професора Віктора Брицина, який доповів про виконання ухвали, прийнятої на Пленумі в Харкові (2013), та окреслив подальші напрямки лінгвістичних досліджень.

Учасники Пленуму обговорили актуальні питання слов’янського мовознавства. Зокрема, з великим інтересом заслухані доповіді: «Українська топонімія як джерело вивчення загальнослов’янських етнолінгвальних процесів» (проф. Василь Лучик, Національний університет «Києво-Могилянська академія»), «Лексикографічна кодифікація засобів українського мовленнєвого етикету на слов’янському тлі» (проф. Мар’ян Скаб, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича), «Основи екології української літературної мови: проблеми, перспективи, можливості» (проф. Микола Мірченко, Східноєвропейський національний університет), «Історія російської літературної мови в концепції академіка О.О. Шахматова» (проф. Володимир Глущенко, Донбаський державний педагогічний університет), «І. Огієнко  Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності»– засновник української історичної лінгвотермінології» (ст. наук. співробітник Ірина Казимирова, Інститут української мови НАН України), «Соціолінгвістична оцінка мовної ситуації в Чорногорії» (проф. Людмила Васильєва, Львівський національний університет імені Івана Франка), «Питання історії східнослов’янських мов у зарубіжній лінгвістиці» (проф. Костянтин Голобородько, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди), «Переклади Святого Письма в історії української мови ХVІІ ст.» (доц. Оксана Зелінська, УДПУ імені Павла Тичини) та інші.

Підсумком роботи Пленуму стала прийнята ухвала, у якій відзначено високий науковий рівень доповідей, їх запропоновано опублікувати у фаховому журналі «Мовознавство». Також було визначено проблемне спрямування наступного Пленуму та вказано на необхідності створення у вищих навчальних закладах України навчальних лінгвістичних лабораторій та центрів, враховуючи досвід Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Уманський  державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу