Минулого тижня у Варшаві відбулася Міжнародна наукова конференція «Romantyzm polski i romantyzm ?rodkowoeuropejski w kontek?cie postkolonialnym», яку проводили Інститут польської літератури Варшавського університету та Інститут літературознавчих досліджень Польської академії наук.

Організатор наукового заходу міжнародного масштабу – професор кафедри полоністики Варшавського університету Міхал Кузяк.

Учасниками  конференції стали майже 40 науковців із Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словаччини та України. Нашу країну представляли викладачі кафедри теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики ЖДУ ім. І. Франка: завідувач кафедри проф. Володимир Єршов, доц. Олена Талько, ст. викладач Ольга Коржовська, аспіранти Вікторія Білявська, Юліана Кацемба, Анастасія Церковна, а також доцент кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.ф.н. Марія Брацка.

Головним завданням конференції було вироблення нових підходів до розуміння літературних процесів епохи романтизму, передусім із перспективи постколоніальної методики, яку найчастіше застосовують до літератури ХХ століття. Постколоніальна теорія дає змогу потрактувати центральноєвропейський романтизм як формацію, для якої конститутивним є явище чужого політичного й культурного домінування і, що особливо цікаво, дає можливість спостерегти її амбівалентність у дискурсі колонізатора та сколонізованого. Основні питання, які порушували під час доповідей і дискусій, – проблема національної (слов’янської, центральноєвропейської) тотожності, самосвідомості, самоописування в перформативних дискурсах романтиків, доцільність застосування постколоніальної / колоніальної критики щодо польської та західноєвропейських літератур.

Активну дискусію викликали доповіді викладачів й аспірантів кафедри теорії та історії світової літератури: «Образ Олізара в контексті східнослов’янських літератур» професора Володимира Єршова, «Національно-романтична парадигма Євстахія Янушкевича» доцента Олени Талько, «Концепція авторства і творчості в середньовічній літературі та літературі українського романтизму: спільне й відмінне» ст. викладача Ольги Коржовської, «Koncept gallomanii i gallofilii w tw?rczo?ci pami?tnikarskiej Ewy Feli?skiej» аспіранта Вікторії Білявської, «Problem umierania polsko?ci w „Pami?tkach Soplicy” i „Uwagach o dawnej Polsce” H. Rzewuskiego» аспіранта Юліани Кацемби та «Сенсибільність і раціоналізм в образі мешканця українсько-польського пограниччя в „Щоденнику з подорожі до Німеччини, Швеції, Росії і Польщі в 1813 – 1814 роках” Дж. Джеймса» аспіранта Анастасії Церковної.

Конференція була насиченою та надзвичайно плідною, житомирські викладачі вели наукові диспути, зокрема, з відомими професорами Варшавського університету – Едвардом Касперським, Євгеніушем Чаплеєвічем, з професором Ягеллонського університету Івоною Венгжин, графом Яном Олізаром.

Приємно зазначити, що конференцію завершувала доповідь доц. Олени Талько, фінальними словами якої були: «Слава героям!». На закінчення професор Володимир Єршов від імені всієї кафедри та ЖДУ імені Івана Франка вручив подяку організатору конференції проф. Міхалу Кузяку.

 Прес-центр ЖДУ імені Івана Франка 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу