29 жовтня в Міністерстві освіти і науки України з участю першого заступника міністра освіти і науки Інни Совсун відбувся круглий стіл із питань розробки національного стандарту юридичної освіти, організований Міністерством освіти і науки та Координатором проектів ОБСЄ в Україні. У роботі круглого столу взяли участь національний менеджер проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні Наталія Ступницька, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні Оксана Сироїд, юридичний радник та координатор програм проекту USAID «Справедливе правосуддя» Артем Шаіпов, представники департаменту вищої освіти МОН, декани юридичних факультетів вищих навчальних закладів України.  Під час круглого столу Інна Совсун зазначила, що, згідно з новим Законом України «Про вищу освіту», треба напрацювати новий підхід до освітнього процесу, адже попередні стандарти освіти, де визначався однаковий для всіх студентів перелік дисциплін, які вони мають відвідувати, вже застаріли. Нові ж стандарти, за словами першого заступника міністра освіти і науки, мають визначати рівень знань та навичок, якими зобов’язаний оволодіти кожен студент після закінчення ВНЗ, але навчальний процес студенти повинні мати змогу організовувати самостійно, обираючи на свій розсуд предмети, які вони хотіли б відвідувати.  Інна Совсун також побажала учасникам заходу плідної дискусії та зазначила, що стандарти мають розроблятися в рамках відкритої дискусії, відкритого обговорення, щоб гарантувати якість підготовки фахівців.  У свою чергу, національний менеджер проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні Наталія Ступницька повідомила, що Координатор проектів ОБСЄ в Україні працює над питанням розробки стандартів вищої юридичної освіти з 2006 року. За її словами, в 2009-2010 роках у співпраці з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» проведено дослідження «Стан юридичної освіти та науки в Україні», яке виявило, що методика викладання й зміст навчальних дисциплін із правознавства відповідно до європейських стандартів потребують удосконалення.  Як зазначила Наталія Ступницька, Координатором проектів ОБСЄ в Україні за участю деканів юридичних факультетів вищих навчальних закладів була розроблена концепція удосконалення юридичної освіти в Україні. «Це перелік навичок, вмінь та компетенцій, які має опанувати правник після закінчення вищого навчального закладу. Також ми визначили основні напрями, якими має володіти студент, щодо деяких із яких ми розробили програми, наразі ми працюємо над посібниками».  Наталія Ступницька наголосила, що Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримуватиме формування стандартів відповідно до Національної рамки кваліфікацій, якою займатиметься Міністерство освіти і науки України за погодженням Національного агентства з якості вищої освіти. В цьому процесі важливу роль відіграє самоврядування вищих навчальних закладів, зокрема, створення Асоціації ради деканів юридичних ВНЗ, дало б можливість обговорювати питання внутрішнього забезпечення якості вищої юридичної освіти.  Як зазначив декан факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрій Мелешевич, вищій освіті, безумовно, потрібні стандарти та, разом із тим, кожен університет повинен мати свою гнучкість і шукати пріоритет розвитку, щоб стати кращим в одному або декількох напрямах.  Експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні Оксана Сироїд зазначила, що в Україні існує невиправдана кількість юридичних факультетів, які випускають людей з однаковими дипломами, та не всі з них отримують роботу за фахом. За її словами, попитом у роботодавця користуються лише кілька правничих шкіл, тобто критерієм успіху вищого навчального закладу залишається кількість працевлаштованих за фахом випускників. Тому, на думку Оксани Сироїд, стандарти мають важливе значення в підготовці фахівців. «Стандарт – це є перелік знань, вмінь, цінностей, якими повинен володіти студент-правник на виході з ВНЗ. Він також потрібен, щоб окреслити базові навички та запровадити єдиний уніфікований кваліфікаційний іспит з правничих наук». 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу