Десятикласникам уже можна розпочинати активно готуватися до моніторингу з геометрії. Міністерство освіти і науки України визначило завдання за якими перевірятиме рівень якості освіти з геометрії. Тож 14 листопада учні 10-х класів складатимуть тести за збірником «Геометрія. 10 клас. Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в основній школі»   (авт. Глобін О.І., Вашуленко О.П., Козаківська А.В.). Шляхом випадкового відбору чисел було обрано такі варіанти: № 2, № 5, № 7, № 8. Їх можна подивитися тут… Кож­ен варіант складається з 12 тестових завдань, які різняться за формою подання і рівнем складності. Зміст усіх завдань відповідає сучасній програмі з геометрії для 7–9 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів. На їх виконання передбачено 45 хвилин без урахування часу, витраченого на організаційну підготовку. Зокрема перевірятимуть знання школярів із таких тем: паралельність прямих на площині, властивості трикутників, чотирикутників, кола, координати на площині, теореми синусів, косинусів, вектори на площині, тригонометричні співвідношення в прямокутному трикутнику, розв’язування задач на основі використання властивостей геометричних фігур,розв’язування геометричних задач алгебраїчним методом і розв’язування задач на комбінації геометричних фігур. За складністю тестові завдання розподілено за трьома рівнями. Важливо, що переписувати умови не треба. Правильні відповіді достатньо просто позначити галочкою  безпо­середньо в збірнику завдань, а потім перенести в спеціальний бланк відповідей, який ви­дається кожному учневі разом із чернеткою, на якій він виконує всі необхідні обчислення, перетворення, побудови тощо. За результатами виконання роботи кожен учень отримує певну суму балів, яку потім можна перевести у рейтингову оцінку. Нагадуємо, що участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і батькам отримати об’єктивну інформацію про результати навчання дитини та сприятиме покращенню системної підготовки майбутніх ви­пускників до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання. За бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з від­повідними досягненнями однокласників і допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення по­дальшої навчальної роботи школяра.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу