З 12 січня в Київському Національному музеї російського мистецтва проходить виставка «Зима. Зима. Зима», яка є наступною у новому музейному проекті «Музей відкриває фонди» і презентує п’ятдесят живописних творів, об’єднаних традиційною й водночас найскладнішою для пластичного вирішення зимовою темою. Експозиція дає наочне уявлення, в який різний спосіб російські та радянські художники відтворювали мотив зими: від ствердження незаперечної краси національного краєвиду у другій половині 19-го століття до сьогодення. Улюблений мотив представлено здебільшого пейзажами, проте його втілення знаходимо і в побутовому жанрі, портреті. Кожен майстер, віддзеркалюючи різноманітний стан природи – чи то очікування зими, снігове заціпеніння, передчуття весни, складає своє особисте і неповторне враження, вибудовує неповторний її образ: епічний та ліричний, святковий або споглядальний. Невичерпна тема надає безліч можливостей використання засобів виразності, пластичних можливостей живопису згідно особливостям художнього світогляду. Майстри другої половини 19-го ст. (І.Шишкін, І.Айвазовський, В.Полєнов, В.Верещагін, художники академічного напряму А.Мещерський, Ю.Клевер) приділяли увагу реалістичному, ілюзорному відтворенню природи. Художники порубіжжя надавали перевагу більш опосередкованому погляду на натуру та особливо – пластичній виразності (майстри об’єднання «Союз русских художников» та авангардисти М.Бурлюк, А.Лентулов). Велику популярність здобув пейзажний жанр і за радянських часів. Панування методу соціалістичного реалізму зумовило появу робіт із соціальним забарвленням ( Б.Яковлєв, Ф.Решетников), проте навіть в таких творах відчутно уміння майстерно відобразити будь-які відтінки стану природи. Цінність особистої творчої мови відстоювали так звані «тихі художники» у 1930-ті роки (О.Ведерников). Наступні десятиріччя представлено роботами видатних майстрів радянського живопису: С.Герасимова, М.Ромадіна, В.Стожарова, В.Загонека, А.Нікича, В.Іванова. З величезною повагою і відчуттям глибинного зв’язку з оточуючим середовищем, вони з не меншим натхненням аніж засновники національного пейзажу, стверджували красу і велич рідної природи. Майже сторіччя та п’ять залів експозиції розділяють роботи з однаковою назвою «Ранній сніг» двох видатних російських художників В.Полєнова та В.Іванова, чия творчість є уособленням живописних новацій 19-го та 20-го століть. Обидва майстри з величезним натхненням і захватом в майже однаковому композиційному вирішенні створюють епічний й водночас пронизливий образ національної природи. Відвідувачі виставки можуть ознайомитися з найліпшими творами з колекції Київського національного музею російського мистецтва, які зазвичай перебувають у фондах музею, а зібрані в єдину експозицію розкривають усі таємниці пластичної майстерності мотиву, який і сьогодні художники вважають неперевершеною школою майстерності і фахового випробування. Де і коли Київський музей російського мистецтва, вул. Терещенківська, 9 Час: вт, пт – 11.00-19.00, ср, сб, нд – 10.00-18.00, 12 січня – 25 лютого 2013 року

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу