В Умовах прийому 2013 року також урегульовано порядок за­рахування вступників на навчан­ня за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Для всіх ВНЗ України цей порядок узагальне­но й уніфіковано, що також урівнює права всіх абітурієнтів, які виявлять бажання навчатись за контрактом. – Цього року ми разом із гро­мадськими спостерігачами ви­крили прикрі випадки, зокрема й у провідних вищих навчальних закладах, – розповідає Дмитро Табачник. – Так, до завершен­ня зарахування за державним за­мовленням розпочинали брати заяви й оформляти контракти. Це неприпустимо. Це намаган­ня, користуючись певною роз­губленістю батьків, незаконно наповнити скарбницю універси­тету. Спочатку повністю за кон­курсом з ЄДЕБО заповнюються всі місця державного замовлення й лише після того приймаються заяви на навчання за контрак­том, – зазначив Дмитро Воло­димирович. На вакантні місця ліцензо­ваного обсягу, які фінансують­ся за кошти фізичних і юри­дичних осіб, у 2013 році може проводитись додаткове конкурс­не зарахування осіб, які вступа­ли до цього або іншого вищо­го навчального закладу на той самий напрям підготовки (спе­ціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіна­лів документів.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу