Історія університету розпочалася в 1995 році створенням Української академії зовнішньої торгівлі. У такому вигляді заклад проіснував до 2007 року, коли до Академії  було приєднано Український державний університет економіки і фінансів та утворено Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ). Сьогодні університет є державним вищим навчальним закладом  IV рівня акредитації, який очолює  доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Покрещук Олександр Олексійович. Покрещук О.О. є автором більш як 90 наукових робіт з проблем міжнародного права та державної безпеки. Його наукові праці широко використовуються в навчальному процесі. Олександр Олексійович є членом Ради Спілки Юристів України, членом Української Асоціації прокурорів, членом спеціалізованої Вченої  ради із захисту дисертацій Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, очолює Вчену раду Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. Він  нагороджений орденами «За заслуги» III та II ступенів, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», Почесною відзнакою Міжнародного фонду юристів України «За вагомий внесок у зміцнення правової держави», Почесною відзнакою спілки юристів України, та багатьма відомчими та іншими відзнаками. Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі сьогодні це: 17 років успішної роботи на ринку освітніх послуг України, висококваліфікований науково-педагогічний склад з великим досвідом у практичній, навчальній і науковій роботі; комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, аудиторії обладнані сучасними технічними засобами, які дозволяють використовувати новітні освітні технології; учбові і наукові контакти з освітніми структурами зарубіжних країн,обмін викладачами і студентами. За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів університет у 2000, 2005, 2010 роках був нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України. Форми навчання: денна, заочна. Здійснюється підготовка фахівців ОКР: бакалавр за напрямами: Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Менеджмент, Комп’ютерні науки, Правознавство, Міжнародне право; спеціаліст, магістр за спеціальностями: Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Системи і методи прийняття рішень, Правознавство, Міжнародне право, Управління фінансово-економічною безпекою; Аспірантура готує фахівців за спеціальностями: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; «Міжнародне право». Університет здійснює підготовку іноземних громадян за всіма акредитованими напрямами. Післядипломна освіта за спеціальностями: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Фінанси і кредит», «Правознавство», «Міжнародне право». Контактна інформація: Україна, 01601, Київ, вул. Чигоріна, 57. Тел.: (044) 529-25-55, факс: (044) 286-62-75 Тел. приймальної комісії (044) 529-14-88 E-mail: rectorat@usufit.edu.ua http://www.usufit.edu.ua

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу