У п’ятницю, 5 липня, відбудеться додаткова сесія ЗНО з української мови та літератури. Початок тестування о 10:00. Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 9.15 до 9.50. Нагадуємо, на вході до пункту тестування необхідно показати: сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання; паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. У разі відсутності одного з вищезазначених документів або копії сертифіката, паспорта або іншого документа абітурієнт до пункту тестування не допускається. При собі потрібно мати дві-три капілярні чи гелеві ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою. Також впродовж тесту абітурієнт не повинен мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. На складання тесту із української мови та літератури відведено три години, втім, освітяни радять не розтягувати задоволення, а відповідати на питання оперативно. «У жодному разі не потрібно сидіти і довго думати над якимось одним завданням. Його краще пропусти, зробити решту, а потім повернутися, – ділиться порадою вчитель української мови та літератури Галина Хомин. – У моєму досвіді були такі ситуації, коли відмінники не встигали перенести правильні відповіді на чистовик, тому що невдало розподілили час». При підготовці до української мови і літератури вчитель радить звернути увагу на «хворі» місця. З української мови краще повторити відокремлені члени речення і складні речення. Потренуватися визначати вид у складнопідрядному і складносурядному реченнях, правильно ставити запитання – адже саме тут виникає найбільше помилок у дітей. “Ще раз повторити наголос, – нагадує Галина Хомин. – Оскільки у житті всі грішать наголосами і розмовляють так, як чують і звикли, а не так, як пишуть словники”. Російськомовним дітям варто звернути увагу на вживання ненаголошених «е», «и» (скажімо, часто помилково пишуть пЕроги, мЕнувших, завмЕрати). Отримати 20 додаткових балів можна, написавши власне висловлювання на задану тему. Таке завдання з’ясовує, наскільки учасник тестування вміє сформувати і грамотно написати зв’язне повідомлення у вигляді тексту, чи може він проаналізувати поставлену проблему, дати свій варіант її бачення та розуміння. Також важливим є вміння логічно структурувати це повідомлення, дотримуючись правил композиційної побудови тексту. При написані власного висловлювання варто пам’ятати про: Тезу– коротко сформульовану провідну думку чи проблему твору, статті, доповіді, яку необхідно розгорнути, прокоментувати, а власну позицію аргументувати вдало дібраними і застосованими доказами (0,1 або 2 тестових бали); Аргументацію – вона має бути переконливою, підкріпленою логічними доказами та послідовно презентованою. Аргументи слід добирати доречні, життєві та різноманітні (0,1 або 2 тестових бали); Приклади – важливий засіб аргументування – це приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва, історичні факти, власний досвід. Найбільш переконливі – факти з історії чи життя відомих історичних осіб. Вдало дібрані приклади переконають читача в доречності думок і засвідчать рівень компетентності (0,1 або 2 тестових бали); Логічність – розкривати думку слід, послідовно викладаючи власні міркування і підкріплюючи їх аргументами. Дотримуйтесь причинно-наслідкових зв’язків між попередньою та наступною думкою, доречністю використаних фактів, їх смисловою мотивацією. Логікою називають здатність людини правильно, тобто логічно мислити, послідовно викладати власні міркування (0,1 або 2 тестових бали); Послідовність – думки слід викладати, дотримуючись смислових зв’язків між попереднім і наступним реченнями. При цьому попереднє речення, як правило, є підґрунтям для подальшого розгортання думки. Передати думки автора допомагають вставні слова й словосполучення – на мою думку; я вважаю; як мені здається; на щастя; на радість; на жаль; як не прикро; по-перше; по-друге, у першому випадку; з одного боку; з іншого боку (0,1 або 2 тестових бали); Висновок – тут резюмується чітка позиція автора щодо гіпотетичного розв’язання поставленого питання, і ця позиція є наслідком усього міркування. Допомагають оформити висновок такі слова і вирази: отже; тож; що ж; як бачимо; підбиваючи підсумки; з огляду на сказане; обміркувавши проблему тощо (0,1 або 2 тестових бали). Висновок має бути: 1) сформульований грамотно й конкретно; 2) послідовно випливати із попередніх міркувань; 3) логічно пов’язаний із висунутою тезою, запропонованими аргументами, наведеними прикладами. Орфографія, пунктуація, лексика, граматика та стилістика додаватимуть по 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. Тест із української мови і літератури складатиметься із 61 завдання, на виконання яких дадуть 180 хвилин. Серед них: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання з розгорнутою відповіддю, тобто власне висловлювання. За повністю виконаний тест учасник ЗНО може набрати 170 балів, які згодом перерахуються за 200-бальною шкалою. Щодо української літератури поради вчителів лаконічні. Якщо не встигли прочитати творів, то напередодні тестування вивчіть хоча б їх назви, авторів і персонажів.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу