Дипломний проект з електромеханіки між трьома вищими навчальними закладами — Вінницьким національним технічним університетом, Кременчуцьким національним університетом ім. М. Остроградського та Дніпродзержинським державним технічним університетом вперше захищали в он-лайні. Міжвишівський захист дипломів, за словами освітян, покращує якість підготовки спеціалістів та зменшує витрати часу й собівартість процесу. Вперше дипломи в он-лайні почали захищати в 2010 році. Тоді комплексну дипломну роботу підготували студенти Вінницького національного технічного університету (кафедра Електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті й кафедра Відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів) та Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (кафедра Систем автоматичного управління і електропривода). Захищали дипломів з допомогою вебінару на базі центру дистанційної освіти ВНТУ з використанням системи eLearning Server 3000. Наступного 2011 року вдруге відбувся такий захист між цими ВНЗ, але вже на базі системи інтернет-телефонії та текстового і відеозв’язку Skype.  Онлайн-захисти набагато ефективніші ніж стандартні підходи до підсумкової атестації випускників. Вони сприяють обміну досвідом між ВНЗ, що розширює знання у галузі електромеханіки та сучасних ІТ-технологій. Цьогоріч до он-лайн захисту долучився третій ВНЗ – Дніпродзержинський державний технічний університет, а саме кафедра Електротехніки та електромеханіки. Усі дипломники успішно захистили свої роботи, кожен отримавши заслужене «відмінно». Проаналізувавши онлайн-захист, комісія сформувала завдання і щодо подальшого розвитку співпраці та залучення до Інтернет-новації інших вищих навчальних закладів.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу