До оприлюднення першого рейтингового списку залишилося 19 днів. Першого серпня абітурієнти побачать своє прізвище у списках ВНЗ, а поруч омріяну – позначку «рекомендовано до зарахування». Щасливчиків, які проходять за конкурсом на бюджет, оголошуватимуть поетапно, перший рейтинговий список з’явиться 1 серпня, другий – 5 серпня, і останній, вирішальний, – 8 серпня. Що таке рейтинговий список, як його зрозуміти і як він формується – запитання, які найбільше цікавлять абітурієнтів. Особливістю формування рейтингових списків є те, що до останнього дня у вступника є шанс потрапити в число студентів обраного вишу, навіть якщо після першої хвилі його прізвище було «під рискою». Зо дня оголошення про зарахування абітурієнти несуть до приймальних комісій оригінали документів. Тільки з оригіналами вступника можуть офіційно зарахувати. Якщо ті, кого попередньо зарахували, документів не принесуть, на їхнє місце можуть потрапити наступні за списком. Як зорієнтуватися і розібратися у рейтингових списках, абітурієнтам пояснює  громадянська мережа «Опора».       1. Що таке рейтинговий список вступників? Це список усіх вступників, які беруть участь у конкурсному відборі на конкретному напрямку підготовки, сформований відповідно до рейтингового балу абітурієнтів, від найвищого до найменшого. У рейтинговому списку зазначаються вступники, яких приймальна комісія конкретного ВНЗ рекомендує до зарахування на місця державного замовлення. У рейтинговому списку зазначають: прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з позначкою про результати співбесіди; наявність права на першочергове зарахування. 2. Як формується рейтинговий список? Список формується за категоріями у такій послідовності: вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом (в межах квоти); вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за конкурсом (загальний конкурс). 3. Чи включаються до рейтингового списку абітурієнти, які вступають на умовах цільового прийому? До рейтингового списку не включають вступників, рекомендованих до зарахування на місця цільового прийому. Для них створюють окремий рейтинговий список, який формують за конкурсним балом від більшого до меншого. 4. Де можна ознайомитися зі списками рекомендованих до зарахування? Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів. Зауважимо, що рейтингові списки, оприлюднені іншим шляхом (в т.ч. в ІС “Конкурс” та на інших інформаційних сайтах), не є офіційними. 5. Коли нести оригінали документів? Якщо вступник рекомендований у першій хвилі зарахування (1 серпня), оригінали документів слід принести до закінчення робочого дня приймальної комісії 4 серпня, у другій (5 серпня) чи третій хвилі (8 серпня) – до закінчення робочого дня приймальної комісії 7 та 10 серпня відповідно. 6.  Чи можна забрати оригінали документів з першого вишу, який рекомендує до зарахування, аби подати у інший, який оголосить рейтинг пізніше? Так, абітурієнт має право забрати оригінали документів та подати їх до іншого ВНЗ. Питання про повернення оригіналів документів приймальна комісія повинна розглянути в день подання вступником письмової заяви. Будь-які заперечення представників ВНЗ щодо видачі оригіналів документів є незаконними і можуть бути оскаржені. Проте з 11 серпня (після наказу на зарахування) процедура повернення вишом оригіналів триватиме довше, адже абітурієнту віддадуть оригінали лише після наказу про його відрахування. 7. Якщо я не проходжу на державні місця за жодною з трьох хвиль, то чи запропонують мені навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)? Так, у приймальних комісіях таким абітурієнтам пропонують навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Список рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб формується за рейтингом після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням, тобто з 11 серпня, у межах ліцензованого обсягу. 8. Коли відбувається зарахування вступників? Зарахування (видача керівником ВНЗ відповідного наказу) вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання здійснюється: за державним замовленням – не пізніше 11 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня. 9. Що означає зарахування поза конкурсом? Окремі абітурієнти мають право на зарахування поза конкурсом. Для таких вступників кожен ВНЗ виділяє певну кількість місць від державного замовлення, яка, відповідно до Умов прийому, не має перевищувати 25 % обсягу державного замовлення з кожного напряму. Наприклад, на напрям підготовки “журналістика” обсяг державного замовлення – 40 місць. ВНЗ встановив квоту для позаконкурсного зарахування 25 %. Відповідно із 40 бюджетних місць для позаконкурсників виділено 10. Серед абітурієнтів, які подали документи є 25 осіб, які мають право на позаконкурсний вступ. Між цими особами формується конкурс відповідно до їх рейтингових балів, і лише 10 з них будуть рекомендовані до зарахування. Після виконання цими абітурієнтами вимог для зарахування, решта 15 вступників будуть брати участь у конкурсі на загальних засадах. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами); інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”; особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право; діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6). 10. Що означає першочергове зарахування? Право на першочергове зарахування – це право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають (за інших рівних умов, за черговістю): особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право; особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” надано статус гірського; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти; випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти); вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу. 11. Коли оприлюднюються списки рекомендованих до зарахування у приватних та комерційних ВНЗ, які не мають державного замовлення на підготовку фахівців? ВНЗ, які діють на комерційній основі та які не мають держзамовлення, оприлюднюють списки рекомендованих до зарахування 1 серпня. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією ВНЗ, але не пізніше 25 серпня. 12. Чи працюватиме приймальна комісія 4 та 5 серпня? Приймальні комісії працюватимуть 4 та 5 серпня, проте час закінчення робочого дня радимо уточнити у конкретному навчальному закладі (або на офіційному веб-порталі ВНЗ). 13. Як не загубитися у рейтинговому списку? Щоб убезпечити себе від прикрих непорозумінь, пов’язаних зі зміною черговості вступників у списках рекомендованих до зарахування 1, 5 та 8 серпня, радимо сфотографувати рейтингові списки, оприлюднені 1 серпня, а потім зіставляти їх із списками рекомендованих до зарахування, які з’являтимуться у другій та третій хвилі зарахування.  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.