Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» – це сучасний освітній заклад ІV рівня акредитації, один із найстаріших технічних вишів України. Висококваліфіковані кадри для будівельної галузі тут готують уже понад 80 років. В академії сформувались і успішно діють одинадцять визнаних в Україні та за її межами наукових шкіл. Учені плідно співпрацюють із закордонними організаціями, академічними установами України, органами державної влади і підприємницькими структурами. Заклад об’єднує п’ять інститутів, сім факультетів та сорок кафедр. Тут працюють 675 викладачів, серед них – 71 доктор та 252 кандидати наук, 67 академіків і членів-кореспондентів двадцяти галузевих академій. Показник захисту докторських дисер­тацій – один із найкращих у регіоні. Це свідчить про високу активність в інноваційній діяльності. Нововведення і комерціалізація Науково-технічна діяльність академії характеризується достатньо високими фінансовими показниками. Зокрема, 2012 року при розмірі бюджетного фінансування 839,9 тисячі гривень обсяги науково-технічних робіт, виконаних за рахунок госпдоговірної тематики, становлять 13 103,3 тисячі гривень. Таким чином, показник ефективності використання бюджетних коштів дорівнює 15,6 – найкращий серед групи будівельно-художніх вишів. Комерціалізація інноваційної діяльності ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» складається з наукових досліджень, утвердження на ринку науково-технічних послуг, освоєння нових сфер реалізації науково-технічної діяльності, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, пошуку нових форм на­уково-технічного співробітництва з виробниками, популяризації наукових досягнень, участі в біржовій діяльності продуктів інтелектуальної власності. Для належного патентно-ліцензійного забезпечення виконання науково-дослідних робіт і успішнішого отримання наукового продукту на ринку інновацій у структурі академії створили відділ експертизи та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Спеціалісти цього підрозділу забезпечують патентування інноваційних технічних рішень, на які щороку академія отримує близько 70 патентів України. На базі чотирьох ВНЗ Дніпропетровська (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (ПДАБА), Національна металургійна академія України (НметАУ), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту (ДНУЗТ), Дніпропетровський університет економіки і права (ДУЕП)) згідно з договором про творче співробітництво створено консорціум інженерних ВНЗ. Тут вивчають передовий досвід у створенні інновацій і впроваджені науково-технічної продукції на внутрішні та зовнішні ринки. Початком цієї співпраці є монографія «Основы предпринимательства и инновационной деятельности», опублікована 2012 року. Найкращий показник – співпраця Наукова база академії дає змогу здійснювати науково-технічні розробки, спрямовані на розв’язання актуальних проблем економіки України. Прикладами співпраці з виробниками, які призводять до комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, є спільні розробки якісної науково-технічної продукції та нормативної документації. Можна відзначити, що науковці академії співпрацюють майже з 40 підприємствами м. Дніпропетровська й області та з 16 підприємствами інших областей України. Це, зокрема, перспективні будівельні технології, створені і запроваджені спільно з фахівцями НВП «Укртрансакад»; сучасні зовнішні теплоізоляційно-оздоб­лювальні системи «Термощит», розроблені разом з науковцями «Київ ­ЗНДІЕП»; теплозахисні покриття для деталей авіаційних двигунів – із спеціалістами КБ «Прогрес»; енергозберігаючі технології виготовлення будівельних матеріалів на основі промислових відходів, запроваджені на Вільногірському гірничо-металургійному комбінаті; технології виробництва високоміцного листового прокату для конструкцій, розроблені для ВАТ «ММК ім. Ілліча». Окрім цього, спільно з ТОВ «Інтербуд» запроваджені в виробництво статистичні методи оптимізації управління якістю будівельної продукції, а за сприяння фахівців консалтингової групи «Центр будівельних технологій Р2000» здійснюються дослідження щодо створення найбільш оптимальних організаційно-технологічних фінансових та маркетингових систем масового малоповерхового житлового будівництва. Науковці академії є співвиконавцями плану заходів щодо науково-технічного забезпечення вирішення виробничих завдань теплогенеруючих підприємств України. Це, зокрема, формування технологічних основ виробництва будівельних термозміцнених сталей з розробкою відповідної нормативно-технічної документації, а також розробка проектів металевих каркасів з високоміцної сталі з передачею робочої документації ПАТ «ДЗМК ім. Бабушкіна» (спільно з ДПІ «Дніпроцивільпроект»). Окрім цього, впродовж 2010 – 2012 рр. було здійснено виробничу апробацію розроблених науковцями академії технічних рішень: технологія гарячої прокатки товстолистової сталі – ПАТ «ММК ім. Ілліча»; технологія захисту деталей авіаційних двигунів від високотемпературної газової ерозії – підприємство «Мотор-Січ» (Запоріжжя); технології ремонту фасадних систем – ТОВ «Фасад-Дніпро» (Дніпропетровськ); математичні моделі процесів при експлуатації біологічних очисних споруд – ТОВ ІТЦ «Технострім»; ресурсозберігаючі методи проектування в дорожньому будівництві – підприємства та організації «Укравтодор»; пристрої для монтажу конструкцій методом підрощування – ТОВ «Металресурс» (Дніпропетровськ) та ТОВ СП «Нібулон» (Нова Одеса); енергоефективна система створення мікроклімату в приміщеннях – КП «Трамвай» (Дніпродзержинськ) і ТОВ «Атлас-Енерго» (Дніпропетровськ); просторово-розрахункові моделі напружено-деформованого стану системи «кістка-фіксатор» остеосинтезу суглобних кісток гомілки – ОКЛ ім. Мечникова. Проведено дослідження щодо розробки високоефективних рухливих сумішей з компенсованою усадкою для ремонту залізобетонних конструкцій, а також здійснено з фахівцями академії наукове супроводження виконання комплексу робіт з реконструкції стадіону «Дніпро-Арена» в Дніпропетровську (спільно з фахівцями німецької фірми «Хохтіф»). Завдяки інноваційним досягненням у галузі дослідження об’єктів атомних і теплових електростанцій фахівці академії, починаючи з 2010 року, спільно з представниками концерну «Росэнергоатом» (РФ) беруть участь у реалізації позабюджетної програми ­МАГАТЕ International Generic Lessons Learned, яка передбачає підготовку міждержавного зводу документів, що узагальнюють досвід країн-учасниць у галузі управління старінням елементів АЕС. Результатом такої співпраці стали розробка, затвердження і прийняття до виконання нормативного документа РД ЭО 0624-2005 «Мониторинг строительных конструкций АЭС». У рамках урядової програми щодо добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС фахівцями академії виконано розробку й узгодження загальних програм та методик (інструкцій) з відновлення виконавчої технічної документації на будівельні конструкції енергоблоків №№ 3, 4 АЕС. Окрім цього, з 2011 року здійснюється перегляд існуючої нормативної документації з проектування будівель і споруд атомних станцій. Розроблено та затверджено технічне завдання щодо аналітичного дослідження нормативної бази з проектування та будівництва АЕС країн, що входять до МАГАТЕ, розпочато роботу над ще одним нормативним документом – «Управление старением строительных конструкций АЭС. Технические требования». Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України за №770 від 17 липня 2009 року «Про особливості закупівлі товарів і послуг для подовження терміну експлуатації та виконання заходів з підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС», академія в особі лабораторії досліджень атомних та теплових електростанцій (керівник – д.т.н., проф. В. І. Большаков) внесена до переліку вітчизняних постачальників послуг для атомних електростанцій. Вагомою складовою досліджень науковців академії є розв’язання проблеми будівництва доступного соціального житла. Вже розроблено нормативно-технологічне забезпечення зведення таких будівель, створені відповідні розрахункові комплекси та виконано експериментальне проектування серії малоповерхових будинків з металевими та дерев’яними каркасами, заповненими блоками з органічної сировини (солома, очерет тощо). Низку прикладних розробок уже комерціалізовано на основі госпдоговорів. Наприклад, право на використання прикладної на­уково-технічної розробки «Теплоізоляційні покриття та технологія захисту деталей авіаційних газотурбінних двигунів від високотемпературної газової ерозії» передано ДП Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О. Г. Івченка та ТОВ Спеціальне конструкторське те­хнологічне бюро «Гідромодуль», м. Харків (економічний ефект від упровадження – 320 тисяч гривень на одному двигуні). Інноваційні конструктивно-технологічні рішення з утеплення стінового огородження, розроблені в результаті виконання бюджетного проекту «Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно-конструктивно-технологічних систем для будівництва доступного житла» на основі дев’яти госпдоговорів використані при проектуванні теплового захисту житлових будинків міст Дніпропетровськ і Кривий Ріг. Це дало змогу майже на 20 відсотків скоротити їх енергоспоживання. ПАТ НВО «Созидатель» (Дніпропетровськ) отримав право на використання проектних рішень плоских збірно-монолітних залізобетонних перекриттів підвищеної міцності з поліпшеними тепло­звукоізоляційними властивостями (економія витрат – 31 відсоток по бетону, 44 відсотки по арматурі). Не лише дисертація, а й реальний продукт Співпрацюючи з Дніпропетровською облдержадміністрацією, Торгово-промисловою палатою та регіональним центром інноваційного розвитку, продовжено розробку засад стратегії інноваційно-економічного розвитку Придніпров’я. Треба зазначити, що під час підготовки дисертаційних робіт співробітниками академії також створюється конкретний інноваційний продукт, що може бути використаний на ринку інновацій. Науково-технічні розробки здобувачів академії застосовують на підприємствах України – ТОВ «Фасад-Дніпро», ТОВ ІТЦ «Технострім», АОЗТ НВО «Созидатель», ТОВ НВП «Енергозахист», НВП «Геотехнологія», ТОВ «БПК «Трест реконструкції і розвитку», ТОВ «БК «Славутич». Для популяризації інноваційних досягнень учених академії розроблено Каталог інноваційних проектів «Науковий потенціал Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». Разом із досягненнями в галузі комерціалізації науково-технічної продукції є також деякі труднощі. Це відсутність біржі інноваційних розробок на державному рівні; неналагоджені зв’язки комерційного та банківського капіталів з наукою, що призводить до неналежного фінансування і повної відсутності венчурного фінансування інноваційних проектів. Незважаючи на існуючі труднощі, науковці академії продовжують діяльність зі створення якісного інноваційного продукту, одночасно вдосконалюючи бізнес-плани з метою реалізації своїх науково-технічних розробок у різних галузях народного господарства. Найближчим часом заплановано підготовку пакетів спеціальних ліцензійних угод з об’єктами науково-виробничого комплексу. д.т.н., проф. Володимир Большаков, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу