Якщо першокурсник не з’явиться на навчання впродовж десяти днів від початку – його відрахують із числа студентів. Про це йдеться у роз’ясненні МОН умов прийому. Такого листа міністерство надіслало всім керівникам ВНЗ. Якщо студент першого курсу прогуляє навчання бе поважних причин – його місце звільниться і до вишу зарахують наступного у рейтинговому списку. Також, на вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього або іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів. При проведенні зазначеного прийому вишам необхідно дотримуватись усіх вимог щодо проведення конкурсного відбору, визначених Умовами прийому – йдеться у листі. Також у документі згадано і про тих, хто не набрав прохідного балу. «Особи, які отримали на вступних випробуваннях незадовільні оцінки або мають бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання менше значень, установлених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу, на навчання не зараховуються».  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу