В умовах глобалізації економічних процесів і при підготовці до прийняття правил ЄC назріла необхідність підвищення ролі споживача в суспільстві, зокрема, шляхом створення умов для здорової конкуренції та забезпечення умов набуття громадянами системної споживчої освіти. Особливого значення в цих умовах набуває молодь і студентство як найбільш активний, перспективний сегмент суспільства. Нині прислухування до думки молоді – обов’язок суспільства, оскільки поступово приходить нове розуміння споживчого руху, коли на перший план виходить активний, освічений споживач, який знає свої права та може себе захистити. Активісти Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів», створення якого ініціювало студентство Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ), систематично проводять заходи з популяризації консумерських знань, зокрема за такими напрямами, як моніторинг ринку товарів, послуг і реклами (громадські інспектування закладів торгівлі та послуг, анкетування, порівняльні тестування, аналіз реклами в засобах масової інформації, рекламних акцій у закладах торгівлі і т.д.); пропаганди здорового способу життя, формування культури харчування молоді (розробка нових харчових продуктів, кампанія протидії просуванню на ринку нездорового харчування («junk-food»); консультативну й інформаційно-просвітницьку діяльність (створення центру консультування споживачів та організацій із консумерських питань, розробка й підтримка інтернет-сайту, консультування споживачів у закладах торгівлі, організація майстер-класів, тренінгів і занять у непрофільних вищих навчальних закладах, коледжах, загальноосвітніх школах тощо). Консумерський фестиваль, що традиційно відбувається в рамках Всеукраїнського руху “Молодь за права споживачів”, із кожним роком набуває дедалі нового звучання, підвищується рівень вимог щодо участі, розширюється географія учасників, щораз більше урізноманітнюються форми та тематика заходу. У 2014 р. проведення Консумерського фестивалю на базі КНТЕУ не обмежилося звичними студентськими конференціями, майстер-класами, воркшопами, тренінгами в стінах рідного університету. «Просвітити і навчити!» – саме під таким гаслом стартував VI консумерський фестиваль CONSUMER-FEST 2014, виїзні заходи якого проходили на базі шкіл Києва та столичної області. 11 березня активісти Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» відкрили фестиваль проведенням майстер-класу «Читаємо маркування» для учнів середньої загальноосвітньої школи № 80 м. Києва. За мету вбачалося навчити підростаюче покоління правильно та усвідомлено «читати» всю інформацію, яку містить маркування товарів. 12 березня консумеристи на базі спеціалізованої середньої школи № 317 м. Києва виступили з доповіддю про роль реклами, механізми та прийоми маніпулювання її впливу на свідомість споживача, а також  провели конкурс на знання відомих слоганів для вчителів і старшокласників. Також цього дня студенти КНТЕУ провели зустріч з учнями гімназії № 59. Активісти поставили перед собою мету: пояснити, які права має споживач і як ними користуватися в повсякденному житті. Також консумеристи взялися за вирішення дуже актуальної проблеми – формування культури споживання енергетичних напоїв у сучасної молоді. 13 березня 2014 р. на базі КНТЕУ відбулася Міжнародна студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів», на якій учасники презентували новаторські ідеї, що допоможуть у вирішенні актуальних проблем, пов’язаних із інформуванням споживачів, якістю й безпечністю товарів і захистом прав споживачів. Під час пленарного засідання та на засіданнях 23-х секцій було заслухано 356 доповідей, зокрема 64 стендові доповіді. У роботі конференції взяли участь 406 учасників: 53 викладачі та аспіранти КНТЕУ, 326 студентів факультету товарознавства і торговельного підприємництва, 4 студенти від факультету економіки, менеджменту і права, а також Познанського економічного університету, 3 студенти Ірпінського економічного коледжу, 5 студентів від Київського кооперативного інституту бізнесу і права, а також Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, 6 студентів Національного університету біоресурсів і природокористування. 14 березня група студентів-волонтерів Наукового товариства студентів та аспірантів КНТЕУ відвідала школу загальноосвітню середню школу № 189 , де ознайомили старшокласників із правовими аспектами захисту прав споживачів, а учні 5-х класів активно брали участь у формуванні уявлення, хто ж такий свідомий споживач і що таке неякісні товари. Студенти в презентації розповіли про «секрети» маркування енергетичних напоїв, хімічний склад і наслідки споживання цього товару. Протягом заходу «А тобі смакує підробка?!» учні Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства № 19 дізнались про те, як легко в домашніх умовах можна відрізнити якісний товар від фальсифікованого. Взявши участь у майстер-класі «Глобальний контроль над тютюном: минуле, теперішнє та майбутнє», учні мали змогу самостійно розробити антирекламу цигарок, яку виробники розміщують на упаковках. Дуже щиро прийняли активістів Еко-клубу КНТЕУ у гімназії № 257 «Синьоозерна». Темою заходу було обрано охорону навколишнього середовища та збереження екосистеми. На зустрічі була представлена цікава презентація про роль екосистеми, здоровий спосіб життя, а також проведено конкурси, пов’язані безпосередньо із захистом довкілля. Дуже плідно та цікаво пройшла зустріч команди студентів КНТЕУ з учнями загальноосвітньої школи № 98. Правовий тренінг із страшокласниками викликав жвавий інтерес у молодого покоління. Майбутні випускники пообіцяли, що наступного року вже на правах першокурсників Київського національного торговельно-економічного університету також стануть учасниками консумерського руху, адже вони усвідомили важливу роль захисту прав споживачів у збереженні здоров’я людини й те, що саме їм належить сформувати позицію споживача завтрашнього дня. На базі КНТЕУ відбулися урочистості та нагородження почесними грамотами та дипломами учасників консумерського руху – студентів і школярів, які брали активну участь у VI Консумерському фестивалі. На заході було висловлено одностайну думку всіх учасників. що проведення подібних заходів і багатовекторна діяльність руху загалом сприятимуть широкому залученню потенціалу молоді до консумерського руху та стануть запорукою ефективного розвитку системи захисту прав споживачів в Україні. Відділ маркетингу і зв’язків з громадськістю КНТЕУ  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу