Діяльність шкіл перевірятимуть за новими критеріями. Їх розробила Державна інспекція навчальних закладів України спільно з Міністерством освіти і науки України. По суті, це методичні рекомендації для проведення державної атестації, самоаналізу діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та їх внутрішнього контролю в міжатестаційний період. Такі рекомендації дозволять удосконалити програмно-методичне забезпечення у навчальних закладах. А також школи зможуть самі системно та повноцінно оцінити результати власної діяльності. Внутрішній контроль – це те, навчальні заклади мають постійно проводити. Тільки так вдасться відслідковувати наскільки ефективно виконуються управлінські рішення. Керівник зможе зрозуміти – який напрямок розвитку підтримати, який скасувати, а який – реорганізувати. Зокрема під час проведення внутрішнього контроль у МОН радять звернути увагу на виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів; дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; якість і ефективність роботи педагогічного колективу; дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; забезпечення прав учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного здоров’я, запобігання формуванню у них шкідливих звичок; організацію харчування і медичного обслуговування.  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу