Як учня 5-х класів навчили користуватися принадами української  мови,  як використовують її палітру для написання творів чи висловлення власних думок – моніторинг якості освіти перевірятиме в середу, 20 листопада. Набуті учнями в початковій школі знання перевірятимуть за трьома збірниками завдань. Із кожного шляхом випадкового вибору чисел обрано по 4 можливі варіанти. Таким чином, 5-класники складатимуть тести з української мови за:   «Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою). 5 клас. Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій школі» (авт. Пономарьова К.І., Ванькевич Н.А., Гайова Л.А.). №2, №7, №8, №10 «Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою). 5 клас. Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій школі» (авт. Йолкіна Л.В., Седеревічене А.О., Шереметьєва Н.М.). №3, №7, №9, №10 «Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин). 5 клас. Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій школі» (авт. Хорошковська О.Н., Петрук О.М., Яновицька Н.І.). №5, №6, №7, №8 Завдання з 1-го по 4-те дають змогу визначити розуміння та застосування учнями теоретичних знань із мови на репродуктивному рівні. Завдання 5–7 сприяють виявленню рівня застосування набутих правописних умінь. Завдання 8 і 9 визначають спроможність п’ятикласників застосовувати мовні знання, правописні та мовленнєві уміння на рівні висловлювання й обґрунтування власних думок у письмовій формі. Кожна контрольна робота складається з дев’яти завдань різних рівнів склад­ності. Зокрема розроблено тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з чоти­рьох запропонованих, завдання відкритого типу, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь або переклад і творче завдання – написання власного висловлювання. Для успішного складання тестів упорядники радять: 1. Не хвилюйся і не поспішай. 2. Перед виконанням уважно прочитай кожне завдання. 3. До завдань 1–6 наведено по 4 варіанти відповідей. Із-поміж цих варіантів слід обрати одну правильну відповідь і позначити її в таблиці. 4. Не поспішай робити позначку в таблиці. Якщо ж позначку вже зроблено, а відповідь здається тобі неправильною, акуратно закресли її та познач правильну. 5. Якщо завдання для тебе незрозуміле, пропусти його і берися за вико­нання наступного. А потім повернешся до пропущеного. 6. Завдання 7–12 виконуй на бланку відповідей. 7. Після виконання всієї роботи уважно перевір її. Оцінюють тести з української мови для 5-х класів так: – кожне тестове завдання закритого типу (завд. 1–5) оцінюємо 1 балом; – відкрите завдання з короткою письмовою відповіддю (завд. 6–10) – 2 ба­лами (якщо таке завдання виконано частково, учень одержує 1 бал); – завдання з розгорнутою письмовою відповіддю (завд. 11) – 3 балами (1 бал за правильність визначення основної думки тексту, 1 бал за логічність викладу думки, 1 бал за грамотність (враховуються помилки лише на правила, передба­чені програмою для початкових класів); – творче завдання (завд. 12) – 3 балами (1 бал за відповідність змісту тек­сту запропонованій темі, 1 бал за логічність і послідовність викладу думки, 1 бал за правильність письмового оформлення тексту (дотримання абзаців та вивчених правил правопису). Згодом результат тесту можна перевести у рівень навчальних досягнень: від 1 до 10 – початковий рівень, від 11до 15 – середній, від 16 до 19 – достатній, від 20 до 21 – високий.                        

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу