В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відкрито перший в Україні науково-методичний центр «Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти». Науково-методичний центр працюватиме під егідою лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України. Очолює центр доктор педагогічних наук, професор Лідія Мамчур.

На урочисте відкриття завітали знані в Україні та за її межами науковці:  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського Алла Богуш, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Микола Вашуленко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовознавства Херсонського державного університету Марія Пентилюк, доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри стилістики української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Любов Мацько, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія» Іван Хом’як, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка Станіслав Караман, доктор педагогічних наук, доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка Оксана Кучерук.

Діяльність науково-методичного центру передбачає залучення представників усіх ланок освіти до науково-методичного дослідження проблем поетапного формування національно-мовної особистості майбутнього громадянина України засобами мови. Центр здійснюватиме науково-методичні дослідження з теорії і практики навчання української мови, фахове ознайомлення вихователів, учителів початкових класів, учителів української мови та викладачів вищої навчальних закладів з актуальними лінгводидактичними питаннями щодо формування комунікативної компетентності особистості в умовах неперервної освіти.

За  інформацією УДПУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу