10 001 документом в електронній бібліотеці ЖДУ імені Івана Франка стала наукова стаття «Психосоматичне дослідження поняття ?дитина-інвалід? у студентів ВНЗ». Автором публікації є викладач кафедри соціальної та практичної психології соціально-психологічного факультету Ольга Кулаковська (Дем’янчук).

Нагадаємо, що електронна бібліотека ЖДУ імені Івана Франка була створена з метою забезпечення доступу до документів, надання яких користувачам обмежене (цінні книги, документи в одному примірнику, література зі спеціальностей, що тільки відкриваються і не укомплектовані достатньою кількістю підручників); забезпечення доступу до інформації, що існує виключно в електронному вигляді; надання користувачам якісно нових можливостей роботи з великими обсягами машинозчитуваних даних; підвищення відсотка книгозабезпечення навчальних дисциплін за рахунок повнотекстових електронних версій підручників; поширення відомостей про наукові, науково-технічні досягнення науковців університету та інновації в організації навчального процесу ЖДУ імені Івана Франка.

Електронна бібліотека університету орієнтована на широке коло користувачів і вирішує шість основних завдань. По-перше, наукове – спрямоване на глибоке вивчення теми (предмета) професорсько-викладацьким складом, аспірантами, науково-технічними працівниками ЖДУ імені Івана Франка. По-друге, освітнє – в межах якого відбувається підтримка як формальної, так і неформальної освіти, шляхом надання не тільки навчального матеріалу, а й необхідної додаткової літератури. По-третє,  довідкове, – спрямоване на задоволення потреб в інформації одноразового характеру з широкого кола питань. По-четверте, просвітницьке – в рамках якого формуються колекції, спрямовані на поширення знань з історії, краєзнавства, культури, політики України, техніки, екології тощо. По-п’яте, фондоутворювальне – електронна бібліотека доповнює традиційний фонд бібліотеки ЖДУ документами, що існують тільки в електронному вигляді. По-шосте, розвиток сервісів електронної доставки документів – він передбачає оцифровування документів підвищеного попиту, електронні аналоги яких мають зберігатися.

Електронна бібліотека ЖДУ є універсальною за змістом і містить усі види документів: повнотекстові версії навчальної, наукової, довідкової літератури, методичних посібників, збірників, журналів, окремі наукові статті викладачів університету. Пошук документа можна здійснювати за різними параметрами: автором, назвою документа, видом документа або галуззю знань.

«Бібліотека ЖДУ імені Івана Франка не обмежується лише функціями, що розкривають користувачам бібліотечні фонди. Сьогодні вона є активним впроваджувачем нових інформаційних технологій, які доволі активно використовуються і надають максимально повну інформаційну підтримку різним категоріям користувачів, що значно підвищує якість освіти та науки в університеті. Не випадково за липневими результатами найдемократичнішої світової рейтингової моделі Webometrics електронна бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка міцно тримає свої лідерські позиції в п’ятірці кращих вузівських бібліотек України і є кращою за репозитарій Массачусетського університету», – коментує ректор ЖДУ імені Івана Франка Петро Саух.

ЖДУ імені Івана Франка

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу