Як  повідомлялося, минулого тижня в Національному університеті “Львівська політехніка” відбувся представницький українсько-польський форум Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща “Технічна освіта – для майбутнього Європи”, у якому взяли участь понад 50 очільників вищих навчальних закладів обох країн і запрошених гостей. За наслідками предметного обговорення винесених на форум питань його учасники ухвалили великий заключний документ — відповідні рекомендації. Нижче подаємо їх повний текст: “Заслухавши і обговоривши заявлені доповіді, учасники форуму відзначають, що за останні роки в спільній діяльності Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща досягнуто суттєвих зрушень: між технічними університетами Республіки Польща і України розширилися наукове співробітництво і співробітництво за програмами типу “Подвійний диплом” (“Диплом двох університетів-партнерів”), розпочалися активні студентські обміни. Сьогодні в університетах Республіки Польща навчаються майже 15 тисяч українських громадян. Польща вперше випередила Німеччину за кількістю українських студентів, які також стали найчисельнішими серед всіх іноземців, котрі навчаються в польських вищих навчальних закладах. У 2014 році 122 вищі навчальні заклади України плідно співпрацюють із понад 400 ВНЗ Республіки Польща. В рамках співробітництва до Республіки Польща відряджалися 2598 фахівців і студентів для наукової роботи та стажування, читання лекцій, участі у конференціях, довготермінової педагогічної роботи, на повний і частковий курс навчання, до аспірантури, для участі в роботі мовних курсів для студентів та викладачів. Також було прийнято 1487 фахівців і студентів із Республіки Польща. У 2014-2015 навчальному році польська сторона надала можливість 550 українським студентам і аспірантам навчатися за стипендіальною програмою «Польський Еразмус для України». У четвертому етапі програми ТЕМПУС українські університети беруть участь у 94 проектах, із них 22 виконують консорціуми, до складу яких входять польські й українські університети. Став традиційним футбольний турнір університетських команд України і Польщі, який вперше було проведено в Києві у вересні 2010 року. Його девіз “Через спорт – до взаєморозуміння і співробітництва в Європі!”, – якнайкраще свідчення домінанти співробітництва технічних університетів України і Республіки Польща: ми прагнемо спільного європейського майбутнього і здійснюємо цей поступ, залучаючи всі інструменти міжнародної кооперації. У вересні 2014 року було підписано угоду з Головною технічною організацією Федерації науково-технічних товариств Польщі. У сфері розвитку ідей інноваційного менеджменту виконується проект «Рушай у віртуальну магістраль нескінченних можливостей твого майбутнього бізнесу!» (з партнером у Польщі – Польською фундацією комунікації, м.Варшава) – за кошти програми МЗС Польщі  “Польська поміч для розвитку – 2014”. За цією ж програмою МЗС Польщі та завдяки підтримці особисто Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Його Високоповажності пана Генріха Літвіна стартував проект створення Українсько-Польського навчального центру відновлювальної енергетики і енергоефективності. Розвинуто співпрацю з представництвом Польської академії наук у Києві, завдяки чому проведено вже Другу Міжнародну науково-практичну конференцію «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти». Ця конференція надала змогу вченим технічних університетів України налагодити контакти в цій важливій глобальній проблемі зі вченими Республіки Польща, зокрема Вроцлавської і Люблінської політехнік. Водночас сучасні умови, бурхливий, стрімкий розвиток подій вимагають усвідомлення і конкретизації нових завдань, пошуку шляхів їх розв’язання. Університетську спільноту України хвилюють запитання, які потребують нагальних відповідей: – Як поглибити розуміння того, яким шляхом йде Європа? – Як реально інтегрувати освіту і науку України до європейського освітньо-наукового простору? – Як зняти бар’єри (психологічні, адміністративні, інформаційні та інші), щоб євроінтеграційні процеси набули в Україні вищої динаміки? – Як навчитися бути більш успішними в конкурсах європейських ґрантових програм в галузі науки і освіти? – Як напрацювати правильне розуміння Болонського процесу? – Як скоригувати молодіжну політику, створити “сприятливі коридори” для залучення студентів, аспірантів, молодих вчених до незворотних євроінтеграційних процесів? Відповідаючи на ці та інші важливі запитання, 25 квітня 2014 року в Києві – з участю міністра освіти і науки України Сергія Мироновича Квіта та Його Високоповажності Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні пана Генріха Литвина – між нашими Асоціацією і Конференцією було підписано нову Угоду про співробітництво, що актуалізує спільні проблеми і завдання, які постали перед системою вищої технічної освіти України і Польщі на сучасному етапі євроінтеграційних процесів. Угода від 25 квітня 2014 року передбачає співробітництво за ключовими проблемами розвитку Європейської вищої технічної освіти і науки, зокрема: – міжнародні та європейські виміри вищої технічної освіти та наукових досліджень, – гарантії якості вищої освіти, – алгоритми європейської акредитації спеціальностей, – взаємозв’язок технічних університетів і промисловості у формуванні вимог до моделі сучасного європейського інженера, – інноваційна складова науково-технічної діяльності, – участь у конкурсах програм ЄС, зокрема Horizon 2020 та ERASMUS+, – співпраця студентських організацій, – європейська мобільність та ін. Україна активно опрацьовує їх саме в партнерстві з Республікою Польща – другом і надійним партнером України. Учасники українсько-польського форуму ухвалюють такі рекомендації. 1. Одними з ефективних перспективних напрямів конструктивного партнерства, співпраці та взаємодії між університетом і промисловими підприємствами з формування сучасної моделі європейського інженера повинні стати: – створення базових кафедр на майданчиках підприємств реального сектора економіки, де студенти зможуть опанувати конкретні технології; – впровадження мережевих форм взаємодії ВНЗ і підприємств (реалізація спільних освітніх програм, заснованих на нових технологіях трансферу знань і формування практичних навичок); – впровадження практико-орієнтовних програм вищої технічної освіти; – організація в університеті структури, що забезпечує підтримку інноваційних ініціатив студентів, аспірантів і співробітників, супровід процесу комерціалізації результатів наукової праці; – розвиток інноваційних середовищ і вироблення механізмів трансферу технологій з університетського середовища в реальний сектор регіональної промисловості; – посилення в технічній освіті дисциплін, пов’язаних з інноваційним менеджментом; – опанування сучасними алгоритмами міжнародного трансферу технологій. 2. Розширити практику запрошення вчених технічних університетів України до виконання поточних і майбутніх проектів вчених технічних університетів Республіки Польща в партнерстві із промисловими підприємствами Польщі і Європи. 3. Розвинути співпрацю з Асоціацією «Інформаційні технології України», з академією ДТЕК, ТОВ «МЗ Дніпровсталь», КБ «Південне», ДП «НВО “Павлоградський хімічний завод”» та іншими промисловими підприємствами в питаннях вдосконалення змісту освіти при підготовці фахівців для ІТ-індустрії, авіакосмічного, хімічного та енергетичного сектору. Cхвалити пропозицію Дніпропетровського регіону щодо створення на промислових підприємствах базових кафедр. 4. Вивчити європейський, зокрема, польський досвід діяльності агенцій гарантій якості вищої технічної освіти та акредитації спеціальностей (ENQA, ASIIN, CEENQA, KAUT, FEANI, ENAEE  та  інші) і  на цій основі розпочати заходи з акредитації спеціальностей технічних університетів України. Здійснювати ці заходи на основі тісної співпраці з університетами-партнерами з Республіки Польща. Створити на базі Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України недержавну Національну раду України з питань гарантій якості вищої технічної освіти та акредитації спеціальностей. 5. Провести консультації щодо можливості для України приєднатися до (ENQA, CEENQA, KAUT, ASIIN, FEANI, ENAEE та (або) інших європейських агенцій гарантій якості вищої технічної освіти) Вступ до них означає: – обмін досвідом у сфері забезпечення якості з провідними агенціями Східної Європи, – компетентну підтримку в процесі політичної трансформації, – практичні знання методики, принципів роботи і процесів внутрішнього моніторингу якості агентів-партнерів, – розгалужена мережа висококваліфікованих експертів всіх профілів для оцінки програм (у стадії розробки), – щорічні зустрічі з фахівцями європейських агенцій, спільні семінари, – спільні заявки Horizon 2020, Erasmus+ та ін. 6. Підтримати пропозицію щодо впровадження в Україні документів на зразок Європейського паспорта (Engineering Card) та почесного титулу EURING. Провести роботу з внесення спеціальностей технічних університетів України до реєстрів європейських агенцій гарантій якості вищої технічної освіти (FEANI INDEX та ін.). Рекомендувати технічним університетам України вивчити системи акредитації інженерної освіти (EURACE label та аналогічних). 7. Розширити практику участі технічних університетів  України в Європейській системі рейтингування університетів (рейтинги QS та ін.). Підтримати пропозицію Польської освітянської фундації PERSPEKTYWY заснувати Європейський рейтинг технічних і технологічних університетів Європи. 8. У відповідності до політики розширення членства технічних університетів України в європейських структурах науки, освіти, акредитації і т. ін. внести до Уряду України проект розпорядження щодо дозволу університетам здійснювати організаційні та членські внески за рахунок спецкоштів університетів. 9. Схвалити пропозицію Опольського університету технологій щодо суттєвого посилення співробітництва технічних університетів України і Польщі з формування спільних консорціумів вчених для проектів до конкурсів програм ЄС Horison 2020, Erasmus + та інших програм. 10. Створити спільний польсько-український портал, де будуть представлені зустрічні пропозиції вчених  технічних університетів України і Польщі для пошуку партнерів і формування консорціумів для подачі проектів на конкурси програм ЄС Horizon 2020 та Erasmus+ . 11. Схвалити такі пріоритетні напрями спільної участі в конкурсах європейських програм Horizon 2020 та  Erasmus+: 1) інформаційні, комунікаційні технології, кібернетична безпека; 2) зелена та альтернативна енергетика; 3) сталий розвиток; 4) нові матеріали, наноматеріали і нанотехнології; 5) раціональне природокористування; 6) науки про життя; 7) технології очищення води; 8) авіаційні та технічні технології; 9) програма «Університетський супутник»; 10) кораблебудівні та морські технології; 11) інноваційне підприємництво в технічній освіті. 12. Вважати пріоритетом здійснення спільних проектів, спрямованих на створення, розвиток і взаємодію спільних (Україна – Польща) інноваційних середовищ; створення спільних старт-апів із залученням венчурного капіталу національних і міжнародних інвесторів (високотехнологічного бізнесу). 13. Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща посилити співпрацю з Польською академією наук для більш успішної участі в конкурсах програм Європейського Союзу HORISON 2020. Взяти активну участь у спільній з ПАН організації і проведенні міжнародних конференцій з фундаментальних, прикладних і промислових аспектів проблем чистої води, зеленої енергетики, авіакосмічних технологій та інших глобальних проблем. 14. Схвалити пропозицію Познанської політехніки суттєво збільшити кількість білатеральних та багатосторонніх угод між технічними університетами України і Польщі щодо умов участі в Європейських програмах мобільності  ERASMUS+, VISHEGRAD Fund, Bonch Scholarship Programme та інших як сприятливого чинника для посилення мобільності студентів та молодих вчених України і Польщі. 15. Схвалити пропозицію Приазовського державного технічного університету щодо створення регіональних кластерів за участі технічних університетів, промислових підприємств і високотехнологічного бізнесу для посилення взаємодії складових «трикутника знань»: освіта-наука-інновації, і – в кінцевому результаті – посилення інноваційної спрямованості розвитку економіки України. 16. Локальному організаційному комітету виставити презентаційні доповіді, проголошені на форумі 7 листопада 2014 року, а також цей проект рекомендацій форуму на сайті форуму. Учасникам форуму продовжити роботу з формування пропозицій для внесення до проекту рекомендацій Форму. 17. За пропозицією ректора Національного Івано-Франківського інституту нафти і газу проф. Євстахія Івановича Крижанівського наступне засідання українсько-польського форуму Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща “Технічна освіта – для майбутнього Європи” провести на базі Національного Івано-Франківського інституту нафти і газу в м. Івано-Франківськ в 2015 році. Надалі проводити Форуми почергово в Польщі й Україні щорічно”.  Прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу