26-27 листопада в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції». Її проводили в рамках плану заходів Житомирської обласної державної адміністрації до Всеукраїнського тижня права.

Організаторами наукового заходу виступили Житомирський державний університет імені Івана Франка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та Житомирський національний агроекологічний університет.

«Проблеми, які планується обговорити на конференції, є міждисциплінарними, оскільки вони зачіпають не лише правознавців і юристів, а й фактично всіх тих, хто готується стати педагогом, практичним психологом», – наголосила необхідність проведення подібних заходів проректор із наукової та міжнародної роботи ЖДУ імені Івана Франка Наталія Сейко.

Основними завданнями конференції організатори ставили аналіз основних тенденцій розвитку правової системи України у сфері забезпечення прав людини, окреслення головних шляхів їх можливого покращення, підвищення рівня обізнаності молодого покоління у сфері правознавства.

«Нам усім треба знати основи правових знань, щоб уміло їх застосовувати в щоденному побутовому житті, бо в наш час незнання юридичних норм дорого обходиться», – наголосив завідувач кафедри Іван Ярмошик.

Під час конференції працювали п’ять секцій: «Права людини в історії українського державотворення», «Права людини в суспільній думці українських мислителів», «Козацтво як правовий фактор українського державотворення», «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» та «Міжнародні правові механізми захисту прав людини». Також під час наукового заходу, присвяченого правам людини, працювали й дві студентські секції.

Наукова-практична конференція стала ще однією ланкою в ланцюгу наукових досліджень, які підтверджують зацікавленість науковців і студентів нашого університету проблематикою прав людини.

Зазначимо, що це не перша конференція з правознавства, організаторами якої виступають франківці, але цьогоріч вона зібрала найбільшу кількість учасників – понад сто. Відтак, можна констатувати, що дедалі більше молодих науковців входить у сферу досліджень, пов’язаних із правами людини та їх реалізацією.

ЖДУ імені Івана Франка

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу