Днями Національний університет “Львівська політехніка” спільно з Національною  академією педагогічних наук України та Національним Еразмус+ офісом в Україні провели семінар з питань запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) у контексті нового Закону України  “Про вищу освіту”.

Із доповідями на семінарі виступили директор Національного Еразмус+ офісу в Україні Жанна  Таланова, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Володимир Луговий і проректор “Львівської політехніки”, національний експерт з реформування вищої освіти професор Юрій Рашкевич.

Проблематику і необхідність запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи ми попросили  розтлумачити професора Юрія Рашкевича:

  — Ця  система офіційно запроваджена наказом Міністерства освіти і науки України ще п’ять років тому.  Але практика засвідчує, що досі немає належного розуміння і знань щодо запровадження цього інструменту, важливої  складової Болонського процесу.

     ЄКТС необхідна для зрозумілості навчальних програм, а також  дипломів, які видаються на підставі цих навчальних програм тощо. Ця система функціонує вже впродовж 30 років і є інструментом для забезпечення студентської академічної мобільності, що розпочалася з програми “Еразмус”. Завдяки їй сотні тисяч студентів їздять на навчання до різних ВНЗ Європи.

Учасники семінару розглядали теоретичні і практичні питання. Наприклад, що таке компетентісний підхід,  результати навчання, яке їх місце в нових програмах, що таке Рамки кваліфікацій, Міжнародні стандарти класифікацій освіти. Були і практичні рекомендації, зокрема з моєї монографії “Болонський процес та нова парадигма вищої освіти”.

  — На  кого розраховані рекомендації учасників семінару?

— Відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України, в кожному університеті, на кожному факультеті мають  бути координатори ЄКТС.

— А  чи треба знати всі ці премудрості простому викладачеві?

— Звісно!  Адже  викладач, який проектує свою дисципліну, тобто пише робочу навчальну програму, повинен тепер її писати так, щоб формулювання відповідали прийнятій концепції студентського центрованого навчання чи компетентісного підходу. А там є свої  певні правила, своя структура, свій словник термінів, є поради щодо рівня опису результатів навчання тощо.

 Прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу