У багатьох країнах світу дошкільна освіта є первинною ланкою єдиної системи виховання і навчання. Нею опікуються місцеві органи влади, промислові та сільськогосподарські підприємства, релігійні та громадські організації, приватні особи. Переважно в більшості країн функціонують стаціонарні та сезонні ясла, садки з різною тривалістю роботи, дошкільні відділення при початкових класах, материнські школи, майданчи­ки. Виховна робота, метою якої є гармонійний розвиток дітей, формування навичок життя в суспільстві, здійснюється відповідно до програм виховання та навчання. У всіх країнах існують системи підготовки педагогічних працівників (курси, середні спеціальні, вищі навчальні заклади). Кожна національна система дошкільної освіти має свої особливості та власний передовий досвід. УКРАЇНА Важливе місце в системі безперервної освіти в Україні належить дошкільній освіті. Питання функціонування дошкільних навчальних закладів урегульовано Законом України «Про дошкіль­ну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) і реалізуються програмами, рекомендованими або схваленими Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Зокрема, із запровадженням в Україні обов’язкової дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку розроблено та затверджено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Найбільш поширеними формами дошкільної освіти є: •      державні та приватні дошкільні навчальні заклади; •      групи короткотривалого перебування; •      групи при загальноосвітніх навчальних закладах; •      охоплення соціально-педагогічним патронатом тощо. В Україні розвиваються дошкільні навчальні заклади різних типів. На сьогодні реальністю є їх варіатив­ність залежно від форм власності, контингенту дітей, режиму їх перебування (від 3 до 12 годин або ціло­добове), застосування тих чи інших педагогічних підходів до змісту та методів виховання. Розширюється мережа дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, в яких безкоштовно виховуються і проходять лікування хворі діти і діти з вадами психофізичного розвитку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Водночас із здобуттям дошкільної освіти вони проходять комплекс ліку­вально-реабілітаційних заходів. Діти отримують у дитячому садку три- або п’ятиразове харчування, згідно з відповідною Інструкцією та примірним двотижневим меню, з урахуванням затверджених Постановою Кабінету Міністрів України норм харчування дітей у навчальних закладах. Діти в дитячому садку перебувають до 6 (7) років.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.