У Великій Британії заклади суспільного догляду дітей із небагатих сімей трансформувалися в сучасні типи дошкільних закладів, що забезпечують диференційований підхід до виховання дітей.

Дошкільних закладів у країні недостатньо для охоплення доглядом усіх дітей до вступу до школи, навчан­ня в якій починається з 5 років. Основними їх типами є муніципальні та приватні денні ясла, ясельні шко­ли, ясельні класи, ігрові групи, клуби матері і дитини, групи «можливостей». За змістом роботи їх можна об’єднати в три групи:

денні ясла, що забезпечують догляд за дітьми;
ясельні класи і школи, що працюють як заклади інтелектуального розвитку дітей, підготовки їх до шко­ли;
ігрові групи, клуби матері та дитини, групи «можливостей».
Муніципальні денні ясла відкривають місцеві органи влади для дітей віком від кількох місяців до 4-5 ро­ків. Працюють вони протягом року з 8-ї до 18-ї години. Призначені для виховання дітей батьків із невисоким рівнем доходів.

Приватні денні ясла створюють різні приватні особи, організації, благодійні товариства, релігійні органі­зації тощо. До них належать церковно-общинні денні ясла; ясла, що відкривають для дітей своїх праців­ників фабрики, компанії, корпорації, банки; комерційні ясла; кооперативні ясла; ясла психолого-педагогічного профілю при науково-дослідних центрах, їх метою є надання матерям, які мають малих дітей, кількох годин вільного часу на день.

У країні є багато приватних вихователів, які за бажанням батьків працюють із дітьми віком від народження до 5 років протягом усього робочого дня.

Особливо популярні безкоштовні муніципальні ясельні школи і класи для дітей 3-5 років. Переваги мають ясельні центри – своєрідні об’єднання денних і ясельних шкіл, їх небагато. При початкових школах часто організовують ясельні центри, що займаються розумовим, фізичним, моральним, естетичним, трудовим роз­витком дітей, формуванням їх індивідуальності. Організовують їх батьки. Здебільшого ясельні центри забезпечують найвищий рівень всебічного виховання.

Найпоширенішим типом дошкільних закладів є ігрові групи, об’єднані в Асоціацію дошкільних ігрових груп. Фінансуються вони частково з державного бюджету, за рахунок благодійних внесків, а найбільше – бать­ками дітей. У них виховується до 70 % дітей у віці 2-3 роки. Групи налічують від 6 до 40 дітей, працюють 2-3 години від двох до п’яти днів на тиждень. Керівники ігрових груп (часто ними є матері вихованців групи) обов’язково повинні мати спеціальну психолого-педагогічну підготовку.

Лікарняні ігрові групи призначені для виховання дітей, які перебувають на лікуванні. «Групи можливостей» мають на меті виховання дітей із відхиленнями в розвитку. Працюють вони за зразком ігрових груп, однак у їх складі значно менше дітей.

Оскільки англійська система освіти передбачає отримання дозволу на прийом три- й чотирирічних дітей до початкової школи, органи освіти організовують підготовчі класи (групи) для п’ятирічних дітей.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу