Нещодавно у Київському національному університеті будівництва і архітектури створено лабораторію з досліджень проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА». Науковим керівником лабораторії «Енергоцентр-КНУБА» призначений завідувач кафедри архітектурних конструкцій, доктор технічних наук, професор Віталій Плоский.  Завідувачем лабораторії з досліджень проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА» призначено кандидата технічних наук Віктора Пінчука. Метою створення лабораторії «Енергоцентр-КНУБА» є виконання та впровадження досліджень, спрямованих на зменшення затрат із життєзабезпечення промислових, громадських, житлових об’єктів при їх проектуванні, будівництві та експлуатації, а також: реалізація нових розробок, рекламування результатів наукової діяльності університету, налагодження співпраці зі споживачами новітніх технологій, проведення конференцій, виставок, форумів, що, в свою чергу, спрямовано на підвищення ролі, впливу та престижу КНУБА як одного з провідних центрів освітньої, наукової, культурної та методичної роботи України в галузі будівництва та архітектури, координація наукової роботи факультетів та кафедр КНУБА з проблематики енергоефективності та енергозбереження. Науково-прикладні розробки лабораторії «Енергоцентр-КНУБА» спрямовані на: · системне дослідження та впровадження розробок з енергоефективності в об’єктах архітектури і будівництва; · створення проектів енергоефективної архітектури та містобудування; · розробку сучасних енергоефективних конструкцій та матеріалів; · створення та розвиток законодавчої бази в галузі енергозбереження; · створення енергоефективних систем і технологій енергогенерації, транспортування і споживання енергії в будівництві. · розробку засобів комп’ютерного проектування та розрахунку систем теплопостачання. Лабораторія з досліджень проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА» виконує поставленні завдання, використовуючи наявне сучасне професійне обладнання. Вийшов також друком науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі» (вип. 4). За організаційного сприяння лабораторії «Енергоцентр-КНУБА» ініційовано та проведено 5-17 травня в університеті Третю міжнародну конференцію «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві» Енергоінтеграція-2013 під головуванням ректора КНУБА Петра Кулікова. У конференції взяли участь представники п’яти зарубіжних країн (Білорусь, Італія, Німеччина, Польща, Росія).

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу