Дошкільне дитинство – важливий етап у становленні різних сторін особистості. Першочергове значення в особистісному зростанні має моральний аспект, що забезпечується реалізацією завдань морального виховання. На думку Софії Русової, останнє є процесом цілеспрямованого формування в дітей моральної свідомості й відповідної поведінки, а отже, «вироблення характеру», що передбачає таку мету: «бути добрим, чесним не лише прилюдно, поверхово, а бути наскрізь пройнятим своєю правдою і здійснювати її активно в житті. Ось куди маємо прямувати з першого часу дошкільного виховання». Саме ці завдання покладено в основу парціальної програми «Скарбниця моралі», схваленої для використання в ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1359). Програма поглиблено висвітлює змістові компоненти, що розкривають питання морального виховання дітей, які представлені в усіх освітніх лініях інваріантної складової: формування етичних уявлень, розвиток моральної свідомості і саморегуляції, гуманних почуттів і емоцій, навичок моральних взаємин з довколишніми і моральної поведінки, моральних якостей тощо. Також на допомогу педагогам, студентам у вирішенні професійних завдань щодо організації та планування роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі ТОВ «Мандрівець» видано посібник: «Система орієнтовного перспективно-календарного тематичного планування за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах  комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради  з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІІТЗО від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1358). Пропонована система планування допоможе педагогам-практикам і керівникам дитячих садків, а також студентам ВНЗ за фахом «Дошкільна освіта» творчо вирішувати освітні завдання, здійснювати особистісно-орієнтований та індивідуально-диференційований підходи у роботі з дітьми як певної вікової групи, так і різновікових груп у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, з урахуванням потенційних можливостей розвитку кожної дитини.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу