Традиції суспільного дошкільного виховання в Німеччині є одними з найдавніших. Із 1957 року діє закон про вільне відвідування дитячих садків, 20 % із яких утримує держава, 80 % належать церковним общинам, проф­спілкам, німецькому Червоному Хресту, службі молоді, іншим благодійним товариствам. Батьки оплачують половину вартості утримання дітей, решту витрат відшкодовує власник дошкільного закладу.

У Німеччині існують різні типи дошкільних закладів. Головні концептуальні засади виховання дітей реалізуються в дитячих садках вільного і відкритого типів. Найпоширеніший тип вільного дитячого садка – штейнерівські дитячі садки і дитячі садки Монтессорі.

Відкритий дитячий садок організовано на ситуативно-орієнтованій концепції дошкільного виховання, для якої характерні відкрите планування з участю дітей; навчання на базі реальних життєвих зв’язків; єдність гри і нав­чання; різновікова організація життя та діяльності; зв’язок із громадськістю; співробітництво батьків і дошкіль­ного закладу.

Вихователь повинен бути здатним до систематичних і тривалих спостережень, аналізу результатів педагогічної діяльності, прогнозування.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу