Сьогодні, 16 грудня 2014 року, було презентовано Спеціальну доповідь Національного Превентивного Механізму (НПМ) «Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України», Харківським інститутом соціальних досліджень у 2014 р. спільно із секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Доповідь підготовлено за підтримки Дитячого фонду (ООН) ЮНІСЕФ в Україні та Європейської Комісії в рамках спільного проекту «Досягнення найбільшої консолідації реформ у системі кримінальної юстиції щодо дітей з метою протидії тортурам та іншим формам жорстокого поводження з дітьми в пострадянських країнах».

«Захист прав дитини завжди був і буде одним із найбільш пріоритетних напрямів роботи Уповноваженого. Неповнолітні у місцях несвободи при цьому підпадають під подвійну увагу державних органів, адже є ще більш уразливою категорією з погляду порушення їхніх прав. Моніторинг у рамках національного превентивного механізму є тим дієвим інструментом, за допомогою якого ми можемо дізнатися реальний стан дотримання прав дітей у виховних колоніях України. Проведені візити дали змогу комплексно оцінити умови утримання та практики поводження із вихованцями та побачити системні проблеми, характерні для всіх цих установ», – зазначила Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

«ЮНІСЕФ вітає прогрес, якого досягла Україна на шляху реформування  системи ювенальної юстиції в Україні», – зазначила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні, Джованна Барберіс. «Однак, як показує ця доповідь, ще багато невирішених питань: вихованці колоній розповідають про випадки фізичного насильства, майже відсутні чіткі та дієві механізми реєстрації та реагування на такі випадки, вихованці здебільшого не знають, куди і як можна поскаржитися. Психологічна допомога вихованцям є заслабкою та здебільшого не враховує особливостей психологічного стану вихованців. ЮНІСЕФ закликає Україну вжити необхідних заходів для того, щоб з усіма  дітьми, які опиняються у виховних колоніях, поводились із  повагою та допомагали дітям стати активними членами суспільства у майбутньому», – наголосила вона.

За словами правозахисників, сьогодні система виконання покарань неповнолітніх є такою, яку можна розцінювати не більше і не менше як покарання з усіма притаманними їй проблемами в сучасному українському суспільстві: погане харчування, надмірно жорстокі вимоги режиму, відсутність доступу до ресоціалізаційних та освітніх послуг, обмеження контактів із зовнішнім світом, важка праця та погана медицина. Така ситуація жодним чином не сприяє ресоціалізації / виправленню дітей з делінквентною поведінкою, які скоїли злочини, а робить з них жертв, що у свою чергу вкрай ускладнює їх повернення до нормального життя.

При цьому значною проблемою є відсутність дієвих запобіжників насильству та жорстокому поводженню із дітьми. Результати візитів показали, що у колоніях наявні обмеження на частоту та тривалість контактів із близькими; не впроваджена безпека співіснування засуджених через відсутність розподілу їх за категоріями. «Фактично виховні колонії стають виправними, адже майже половина осіб, які там перебувають, перетнули межу дитячого віку. Не розподілені вихованці і за злочинами, які скоїли, та особливостями адаптації, що стає додатковим ризиком для існування нормальних стосунків між засудженими. Окрім того, виділення груп засуджених, які перебувають на профілактичному обліку, стає замість засобу налагодження ефективної виховної роботи ще одним важелем тиску та дискримінації таких вихованців», – вказав Андрій Черноусов, провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень.

Саме для визначення масштабів цих проблем та вироблення дієвих рекомендацій зі зміни перевиховної роботи з дітьми дослідники відвідали 7 виховних колоній в Україні, опитали понад 300 вихованців, передивилися умови проживання та виховання дітей та ознайомилися з документацією закладів. Головний висновок, якого дійшли дослідники, стосується передусім того, що система перевиховання дітей потребує докорінних змін і має трансформуватися у сучасну сервісну службу з надання ресоціалізаційних послуг з певними, чітко прописаними обмеженнями, що диференційовано обумовлені тяжкістю скоєного дитиною злочину. Спеціальна доповідь НПМ акумулювала у себе не тільки інструментарій та результати візитів, але і конкретні рекомендації, направлені Державній пенітенціарній службі України задля приведення умов утримання та перевиховання дітей відповідно до міжнародних та національних стандартів.

ЮНІСЕФ в Україні

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу