У Національній академії внутрішніх справ проведено круглий стіл з обговорення проекту закону України «Про післядипломну освіту» та проекту положення «Про післядипломну освіту». У заході взяли участь науково-педагогічні працівники і слухачі Національної академії внутрішніх справ, представники Управління професійної підготовки та освіти департаменту кадрового забезпечення МВС України, керівництво та представники Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України і Державного навчального закладу післядипломної освіти «Навчально-методичний центр з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців Державного фінансового моніторингу щодо протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом і фінансування тероризму». Відкрив зібрання перший проректор академії, доктор юридичних наук, професор Станіслав Гусарєв. У вітальному слові до учасників він наголосив на важливості проведення таких заходів, зважаючи на необхідність оновлення чинного законодавства у світлі сучасних реалій. Також до слова долучився проректор академії, доктор юридичних наук, професор Сергій Чернявський, який зазначив, що сьогоднішній захід є вкрай необхідним, оскільки з набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту» та прийняттям у майбутньому нового закону України «Про післядипломну освіту» змінюються концептуальні основи діяльності навчальних закладів України, зокрема і відомчих ВНЗ системи МВС України. Начальник інституту післядипломної освіти академії, кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Клачко у своїй промові акцентував увагу на необхідності пошуку шляхів стандартизації форм навчання та організації освітньої діяльності з урахуванням особливостей концепції розвитку міністерств та відомств органів виконавчої влади України у період їх обмеженого фінансування. У виступах учасники круглого столу особливу увагу звертали на розгляд питань щодо механізмів функціонування післядипломної освіти, її структури і форм, статусу навчальних закладів, установ, що надають освітні послуги в системі післядипломної освіти, статусу працівників закладів післядипломної освіти, що передбачені положеннями проекту Закону України «Про післядипломну освіту». Учасники заходу також висловлювали пропозиції та власні напрацювання, які на їхній погляд, змогли б вдосконалити зміст обговорюваного проекту закону та положення. Звісно ж, кожен виступ викликав жваві дискусії та обмін думками. Науковці та практики також мали можливість обмінятися досвідом та обговорити актуальні питання, пов’язані з сучасною методикою підготовки та перепідготовки науково-педагогічних кадрів, науково-методичною діяльністю з визначення та реалізації державної політики у сфері післядипломної освіти. За підсумками роботи круглого столу будуть складені пропозиції з метою впровадження їх у законодавство України. За інформацією Інституту післядипломної освіти НАВС

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу