Із метою вшанування 85-річчя від дня народження Алли Горської, 85-ї річниці від дня народження Івана Світличного, 75-ї річниці від дня народження Ігоря Калинця, а також для зацікавленості учнів періодом шістдесятників в українській літературі та мистецтві, збереження в молоді пам’яті про феномен шістдесятництва оголошено обласний заочний конкурс науково-дослідницьких робіт «Пробуджена муза».

Основними завданнями конкурсу є:

  • виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді;
  • залучення школярів і студентів до поглибленого вивчення творчості українських митців-шістдесятників;
  • розкриття ключових позицій А. Горської, І. Світличного, І. Калинця в суспільному житті, значення їхньої творчості очима молоді;
  • залучення молоді до пізнавальної та дослідницької діяльності;
  • стимулювання творчого мислення й самовдосконалення молоді;
  • розвиток в учнів активної життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному й культурному житті країни.

Загальне керівництво конкурсом здійснює департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації. Безпосередньо організацію Конкурсу проводить КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

До участі в конкурсі запрошуються учні 9 – 11 класів загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів.

Конкурс проводиться з 3 грудня до 22 грудня 2014 року. Конкурсні матеріали надсилаються на адресу: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 42, кімната 26.

Для участі в конкурсі претенденти повинні подати оргкомітетові до 22 грудня 2014 року такі документи:

1) Заявку, де зазначаються:

відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, клас (група для професійно-технічних навчальних закладів), контактний телефон);
повне найменування навчального закладу;
відомості про керівника (за наявності).
2) Дослідницьку роботу, яка є самостійно виконаним науковим дослідженням із тієї чи іншої проблеми, що відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати та власні висновки дослідження. Дослідницька робота має бути проведена учнем самостійно або за допомогою наукового керівника – фахівця у відповідній галузі (педагогічного чи науково-педагогічного працівника загальноосвітнього, професійно-технічного чи позашкільного навчального закладу).

До участі у конкурсі допускаються роботи в друкованому варіанті обсягом не більше 10 сторінок у форматі Microsoft Word, шрифт і розмір літер усіх частин роботи – Times New Roman, 14 nm, інтервал – 1,5, вирівнювання за шириною. Поля сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, нижнє і верхнє – 2 см.

Роботи слід подавати у роздрукованому та електронному вигляді (на диску CD-R, обов’язково підписаному).

Роботи, що надійшли після встановленого терміну подання (22 грудня), в конкурсі участі не беруть і журі їх не оцінює.

Подані на конкурс дослідницькі роботи не рецензуються і не повертаються.

Результати конкурсу будуть відомі 30 грудня 2014 року. Переможців нагородять дипломами департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Додаток:

Наказ департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 02.12.2014 р. № 08-01/238 «Про проведення обласного заочного конкурсу науково-дослідницьких робіт «Пробуджена муза» (А. Горська, І. Світличний, І. Калинець)»

Освітній портал Львівщини

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу